nieuws
kunstenaars
tentoonstellingen
activiteiten
beurzen
informatie
LhGWR
Stationsweg 137
2515 BM Den Haag
070 3886585

info@lhgwr.com

 Nieuwe openingstijden
Do - Za 12.00 - 18.00 uur
Alleen geopend tijdens tentoonstellingen
 
 
 
     

 
     
 
Art Amsterdam 2011
11 t/m 15 mei 2011
Stand 006 - RAI Amsterdam
Opening: woensdag 11 mei 18.00 - 22.00 uur

English text below

LhGWR presenteert op Art Amsterdam een mini-expositie met drie internationaal opererende kunstenaars die zich vanuit verschillende perspectieven bezig houden met traditie en veranderingen binnen een cultureel kader; Sarah Carlier (1981, BE), Johan Gustavsson (1978, SE) en Ahmet Polat (1978, NL). Waar Carlier zich vooral bezig houdt met ontwikkelingen op sociaal maatschappelijk gebied, houdt Polat het snel veranderende Turkije tegen het politieke licht en legt Gustavsson de spanningen in zijn persoonlijke domein en binnen de kunstwereld vast. Op Art Amsterdam brengt LhGWR deze verschillende inzichten samen in één presentatie.  
Sarah Carlier

In de afgelopen jaren heeft Carlier zich steeds verder verdiept in de manier waarop traditionele waarden in botsing komen met de hedendaagse gang van zaken. Ze zoekt tot in de kleinste details de fricties op die ze op een speelse en tegelijkertijd zeer kritisch beschouwende wijze weet te interpreteren. Het werk kenmerkt zich door de intensiteit van haar projecten, de minimale afstand die zij heeft tot haar onderwerp en de manier waarop het documentaire karakter van het werk in autonome beelden wordt vertaald. De geënsceneerde situaties die voortkomen uit langdurig onderzoek getuigen vaak van een wat wrange humor, waarin het absurde en het schrijnende beurtelings de hoofdrol opeisen. 

Sarah Carlier exposeerde van december tot eind januari bij LhGWR en had van half januari tot en met eind februari een grote solo expositie in Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond in Amsterdam. In beide exposities stond haar project 'Vier jaar, drie doden, klamme oksels en een foetus', waarin zij een Roemeense familie op de voet volgt, centraal. Ze kreeg hiermee erg veel aandacht in de pers. Zo verschenen er recensies en interviews in NRC Handelsblad, De Morgen, het Parool, op kunstbeeld.nl, tubelight.nl, overdose.am en trendbeheer.com. Tijdens de opening van de expositie bij De Brakke Grond lanceerde zij ook haar eerste publicatie die zij in eigen beheer uitgaf. Een prachtig vormgegeven boekwerk (Karin Mientjes) dat bij menig mens een gevoelige snaar weet te raken en net als de exposities zeer positief wordt ontvangen. 

www.sarahcarlier.nlAhmet Polat

Documentair fotograaf Ahmet Polat draagt met zijn werk bij aan het debat in de Europese gemeenschap over het ‘nieuwe’ Turkije en een eventuele toetreding tot de Europese Unie. Tegelijkertijd nuanceert hij met zijn werk de verhardende Nederlandse politieke dialoog over de islamitische elementen in Europa. In zijn portretten, die zeer ‘dicht op de huid’ zijn, toont hij de weerbaarheid van de individuele psyche en het universele van intermenselijke relaties. Hij stelt vragen over gelijkwaardigheid van de mensheid en de manier waarop mensen elkaar de ruimte gunnen om geloof te hebben in gelijkwaardigheid.

Op 14 oktober 2010 opende in Foam (Fotomuseum Amsterdam) een grote tentoonstelling van Polat met de titel Kemal’s Dream. Deze tentoonstelling was het eerste hoogtepunt van een langlopend documentair onderzoek waarin jonge Turken in de snel veranderende Turkse maatschappij in beeld worden gebracht. Polats onderzoek richt zich met name op de botsing tussen het traditionele en moderne Turkije en tussen religie en het opkomende secularisme. In 57 zwart-wit werken verdeeld over twee zalen van het museum werd een bijzonder inzicht gegeven in de hoop, de ambitie, de traditie en de westerse invloeden die onderwerp van gesprek zijn bij de meest recente generatie Turken.  
De tentoonstelling vond in uiteenlopende kringen een dialoog. Zo stonden er recensies van de expositie in De Volkskrant, op diverse blogs en werd Polat op ferme wijze aan de tand gevoeld door Paul Rosenmuller in het radioprogramma OBA Live op Radio 5. 

www.ahmetpolat.nlJohan Gustavsson

Het werk van Johan Gustavsson heeft zich in de afgelopen tijd sterk ontwikkeld en gaat steeds specifieker in op de conventies die leven binnen de beeldende kunst. Op zeer subtiele wijze weet Gustavsson in zijn getekende en ruimtelijke ensceneringen de spanningsvelden tussen de verschillende machten binnen de kunstwereld uiteen te zetten. Vaak gebeurt dit tegen een achtergrond van bescheiden momentopnames uit zijn eigen leven waarin de rol van de kunst binnen de maatschappij op ijzingwekkende en vaak ook ontroerende manier wordt bespiegeld. Het werk van Gustavsson toont, net als het werk van Polat en Carlier, een worsteling met tradities en conventies die vanuit een persoonlijke beleving tot uiting komt.  

Gustavsson is met name bekend van zijn werk als curator voor 1646 en uiteenlopende projecten in binnen- en buitenland. Zijn eigen werk krijgt echter een steeds belangrijker positie, wat blijkt uit de exposities die hij in de afgelopen twee jaar heeft gehad. Zo exposeerde hij onder andere in Berlijn, Budapest, Stockholm, Zurich, Johannesburg en Montreal. 

www.johangustavsson.nl (under construction)Met dank aan Stroom Den Haag en Gemeente Den Haag. 

lijn

English


Art Amsterdam 2011
11th - 15th of May 2011
Stand 006 - RAI Amsterdam
Opening: Wednesday 11th of May 18.00 - 22.00 hrs

 

LhGWR shows a mini-exhibition by three internationally active artists at Art Amsterdam. Sarah Carlier (1981, BE), Johan Gustavsson (1978, SE) en Ahmet Polat (1978, NL) operate from different perspectives with a focus on tradition and change within a cultural framework. While Carlier mainly focuses on the development from a social perspective, Polat approaches a quickly changing Turkey from a political point of view and Gustavsson records the tension within his personal domain and within the world of art. At Art Amsterdam LhGWR presents these diverse insights in one presentation.  
Sarah Carlier

www.sarahcarlier.nlAhmet Polat
 
www.ahmetpolat.nl
Johan Gustavsson

www.johangustavsson.nl (under construction)Thanks to Stroom Den Haag en Gemeente Den Haag. 

lijn

 

 
     
 
     
  LhGWR manifesteert zich ook buiten de deur en neemt regelmatig deel aan festiviteiten en beurzen.22 t/m 24 september 2017
Unseen Photo FairArchief:

9 t/m 12 februari 2017
Art Rotterdam

22 t/m 25 september 2016
Unseen Photo Fair

25 t/m 29 mei 2016
Amsterdam Art Fair

10 t/m 14 februari 2016
Art Rotterdam

18 t/m 20 september 2015
Unseen Photo Fair

27 t/m 31 mei 2015
Amsterdam Art Fair

5 t/m 8 februari 2015
Art Rotterdam

18 t/m21 september 2014
Unseen Photo Fair

5 t/m 9 februari 2014
Art Rotterdam

26 t/m 29 september 2013
Unseen Photo Fair

19 t/m 23 september 2012
Unseen Photo Fair

8 t/m 12 februari 2012
Re: Rotterdam Art Fair

11 mei 2011
Art Amsterdam

26 mei 2010
Art Amsterdam

15 mei 2010
Kunstvlaai

30 oktober 2009
Résidence de la Mode

7 oktober 2001
ARTI09

25 september 2009
TodaysArt

14 juni 2009
KOPshop XL

26 september 2008
TodaysArt

30 augustus 2008
KOPshop XL
 
     

 

   
     
 
  Copyright (C) 2017 Liefhertje en De Grote Witte Reus Den Haag / All rights reserved / Disclaimer
Thanks to: Europese Unie, Gemeente Den Haag, Stroom Den Haag, Hofstad Hosting
  Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaaktmet steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.