nieuws
kunstenaars
tentoonstellingen
activiteiten
beurzen
informatie
LhGWR
Stationsweg 137
2515 BM Den Haag
070 3886585

info@lhgwr.com

 Nieuwe openingstijden
Do - Za 12.00 - 18.00 uur
Alleen geopend tijdens tentoonstellingen
 
 
 
     

 
     
 


lijn

"8000 kilometers to take 10 steps backwards"
Nadine Stijns 
Opening: Zaterdag 23 oktober om 19.00 uur

Te bezichtigen t/m 27 november 2010
English below

lijn

Fotografe Nadine Stijns verbleef dit jaar in China en de Filippijnen. Hier kon zij afstand nemen van haar eerdere werk en maakte vervolgens een prachtige hoeveelheid nieuwe beelden. In deze reflectieve work in progress expositie zal zij haar ervaringen met ons delen en inzicht proberen te geven in de manier waarop zij Beijing en Manilla bekeek. De kenmerkende analytische en deconstructieve karaktertrekken in Stijns’ studiowerken zijn doorgetrokken naar de openbare ruimte. Hierdoor sluiten de nieuwe beelden gevoelsmatig naadloos aan op haar eerdere werk. Om te bezien wat de betekenis is van deze consequente houding hebben we haar uitgenodigd om dit in de expositieruimte van LhGWR te onderzoeken.

lijnSinds haar afstuderen in 2001 is Stijns bezig met het onderzoeken van de hedendaagse beeldcultuur. Ze deed dit in eerste instantie door projecten te initiëren. Voor ieder project werd een manifest geschreven met regels voor het te gebruiken medium, beeldopbouw en materiaalgebruik dat bepalend was voor de verschijningsvorm van het werk. Die regels werden ontleend aan de wetmatigheden die op dat moment de beeldcultuur dicteerden.

Na verloop van tijd werden de analyses van het heersende vormidioom dichter bij haarzelf gezocht. Ze nam steeds vaker letterlijk afstand van het werk dat ze maakte en trok met opnames van de achterzijde van haar eigen studiosettings haar maakproces uiteen. Zo ontstond een doorlopende serie waarmee zij in 2009 bij LhGWR exposeerde. In deze serie (The Making Of) wist ze steeds gedeeltes van haar eigen vormidioom te deconstrueren. Later nam ze ook haar eigen leefomgeving en ‘kleine’ ervaringen onder de loep.

Stijns richt zich in haar analyses vaak op de feitelijke onderdelen die gezamenlijk het beeld maken. Het onderliggende mechanisme van ‘het moment van afdrukken’ komt zo centraal te staan. In haar nieuwe werken wordt echter de gehele ervaring van het kijken onderworpen aan Stijns' analytische en deconstructieve oog. Door de gecontroleerde omgeving van haar studio achter zich te laten en een onvoorspelbare factor toe te voegen aan haar beelden, heeft zij haar onderzoek verlegd naar de gehele ervaring van het kijken. Hoewel niet letterlijk, zet zij tien stappen terug om een ervaring aan een grondige analyse te onderwerpen en weet die analyses op intuïtieve en associatieve manier terug te brengen in haar beelden.

In de expositie is werk te zien van haar artist-in-residency periode in Beijing en een verblijf van drie weken in Manilla. Stijns bekeek met westerse ogen de oosterse kijk op het kapitalistische Westen. In haar nieuwe werk legt ze vast met welke mentaliteit de stedelijke ontwikkeling van deze metropolen naar westerse maatstaven tot stand komt, en bevraagt dit op haar eigen wijze. Beide steden hebben zo hun eigen tradities en cultureel bepaalde definities van stedelijke ontwikkeling waardoor de inpassing van westerse idealen resulteert in situaties die op zijn zachtst gezegd opmerkelijk zijn.

In de afgelopen jaren werkte Nadine Stijns voor uiteenlopende opdrachtgevers als TEDx, NOC-NSF, Items, Mediafonds, Subbacultcha!, de Raad van Cultuur en MSLM magazine. Ze presenteerde haar werken bij TAG in Den Haag en Amsterdam, bij KOP Breda, tijdens Breda Photo en de Résidence de la Mode. In 2010 was ze drie maanden artist-in-residence bij Three Shadows Photography Art Centre in Beijing.lijn

"8000 kilometers to take 10 steps backwards"
Exhibition photography: Nadine Stijns
Opening: Saturday 23rd of October 19.00 hrs.

Until 27th of November 2010

This year photographer Nadine Stijns visited China and the Philippines. Here she could distance herself from her earlier productions and was able to make some wonderful new work. In this reflective work in progress exhibition she shares her experiences and insight of the way she looked at Bejing and Manilla. The distinctive analytical and deconstructive character of Stijns’ studio work is also visible in this work. Therefore the new images she created intuitively join in with her earlier work. To see what the meaning of this consequent approach is, we invited her to explore this in our exhibition area.

Ever since her graduation in 2001 Stijns has examined contemporary visualizations. Initially she did so by initiating projects. For each project a manifest was written holding rules concerning which medium to use, image construction and use of materials that dictated the appearance of her work. These rules were derived from the ones dictating the present visualizations.

After some time the analysis of the current form idiom was sought nearer to herself. She literally assumed a more distant attitude towards her work and with her pictures of the backside of her own studio-settings she  tore apart her creative process. That is how an ongoing series developed that was exhibited at LhGWR in 2009. In this series (The Making Of) she enabled herself to decompose parts of her own form idiom. Later on she also did this in regard to her living environment.

Stijns often focusses her analysis  on the actual parts that together compose the image. The underlying mechanism of 'the actual moment of taking the picture' is her point of focus. However in her new work this approach is subjected to Stijns' analytical and destructive eye. By leaving the controllable environment of her studio and adding an unpredictable factor to her pictures, she shifts her research to the looking at the scene as a whole. Although not literally, she takes ten steps back to subject the scene she encounters to a thorough analysis and in an intuitive and associative way she enables herself to translate this in her pictures.

In this exhibition work will be on display of her artist-in-residency period in Beijing and her 3-weeks stay in Manilla. Stijns laid her Western eyes upon the Eastern view on the capitalist West. In her new work she captures with what mentality the urban development of these metropoles come to live to Western standards. Both cities have their own traditions and culturally defined perspectives on urban development. The use, mixture and implementation of Western ideals within these traditions results in situations which are at the least remarkable.

Nadine Stijns worked for a diversity of clients as TEDx, NOC-NSF, Items, Mediafonds, Subbacultcha!, de Raad van Cultuur and MSLM Magazine. She presented her work at TAG in The Hague and Amsterdam, KOP Breda, Breda Photo and the Résidence de la Mode. In 2010 she was artist-in-residence at the Three Shadows Photography Art Centre in Beijing.


 
     
 
     
  Om de paar weken vindt er een nieuwe tentoonstelling plaats bij LhGWR.


10-06-17 t/m 19-08-17
Main space
"Lost_Horizon .backup"
Alexandra Crouwers


Souterrain
"Pliable"
GroepstentoonstellingArchief

16-09-17 t/m 04-11-17
Main space + souterrain
"POST BODY / NATURE"
Taisuke Koyama + Takashi Kawashima


22-04-17 t/m 27-05-17
Main space + souterrain:
"Travelling past matter
"
Sjoerd Knibbeler


18-02-17 t/m 08-04-17
Main space
"Only Jesus Saves"
Sarah Carlier


Souterrain
"Fireflies Ain't Here Anymore"
Aram Tanis


10-12-16 t/m 26-01-17
Main space
2016 days of awesome photo books


Souterrain
Vincent van Baar
"My name in 100 colophons"

Viewing room
FLIP Photobook Award


30-09-16 t/m 12-11-16
Main space
"All That Hoopla"
Clare Strand


Souterrain
"Jungle Paintings"
Sara-Lena Maierhofer


30-04-16 t/m 02-07-16
Main space
"Paradigma II"
Thomas Kuijpers


05-03-16 t/m 23-04-16
Main space
"Safe Distance"
Rune Peitersen


Souterrain
"Perpetual Moment of Pause"
Tine Guns


15-01-15 t/m 27-02-16
Main space
"Rhinoceros"
Daan Paans


Souterrain
"Incomplete from A to Z"
Charlotte Lybeer


07-11-15 t/m 19-12-15
Main space + souterrain
"Dear Kublai Khan"
Lana Mesic


05-09-15 t/m 31-10-15
Main space + souterrain
"Jan Mayen"
Cristina de Middel


20-06-15 t/m 22-08-15
Main space + souterrain
"Mind your step"
Pierre Derks


18-04-15 t/m 06-06-15
Main space + souterrain
6 (Six years of LhGWR)

21-02-15 t/m 03-04-15
"inertia"
Alexandra Crouwers


Projectruimte
Salv0 Nr. 6


08-11-14 t/m 17-01-2015
"Digging up clouds"
Sjoerd Knibbeler


Projectruimte
"Marines"
Lucian Wester


06-09-14 t/m 01-11-14
"Doug's cabin"
Karianne Bueno


28-06-14 t/m 30-08-14
"Entre entree"
Stephan Keppel


25-05-14 t/m 21-06-14
"Now will not be with us forever"
Maurice van Es


01-03-14 t/m 06-04-2014
"Transparency of appearance"
Marleen Sleeuwits


Projectruimte
"Nothing to be done"
Mémé Bartels


18-01-14 t/m 23-02-2014
"Let us be cheerful"
Sarah Carlier


Projectruimte
"Belgische Herfst"
Jan Rosseel


09-11-13 t/m 22-12-13
"A Nation Outside A Nation"
Nadine Stijns


Projectruimte
"De weg naar de gouden berg"
Xiaoxiao Xu


07-09-13 t/m 03-11-13
"On the edge"
Andrew Phelps


Projectruimte
"The clever eyes"
Lana Mesic


14-06-13 t/m 07-07-13
Projectruimte
"Letters from Utopia"

Daan Paans

26-05-13 t/m 07-07-13
"a bunch of metaphysical connections"

17-03-13 t/m 12-05-13
"I.M. Dog, Star"
Alexandra Crouwers


14-04-13 t/m 12-05-13
Projectruimte
"Nature, a Deconstruction"
Rob Wetzer

27-01-13 t/m 24-02-13
"Screening Reality"
Pierre Derks


Projectruimte
"Travis' Encounter"
Thomas Kuijpers


12-01-13 t/m 20-01-13
Projectruimte
"A combination of"


2012

07-12-12 t/m 20-01-13
"Basibos"
Gijs Kast


28-09-12 t/m 04-11-12
"Superpositional"
Masood Kamandy


07-09-12 t/m 07-10-12
Projectruimte
"Schatgraven"
Peter de Krom

12-07-12 t/m 15-09-12
Zomertentoonstelling:
"Play, Collect, Construct, Fold and Display"


24-06-12 t/m 01-07-12
R.E.A.L.
(Graduationshow Masteropleiding Fotografie AKV | St. Joost Breda)


16-06-12 t/m 20-06-12
Textiel- en modeparcours

24-03-12 t/m 10-06-12
Groepsexpositie: "Somehow, somewhat in the middle of things"

24-03-12 t/m 10-06-12
Projectruimte
"Ruthy goes to church"
Julia Gunther


01-02-12 t/m 18-03-12
Groepsexpositie: Fotografie van de afgelopen 3 jaar

21-02-12 t/m 18-03-12
Projectruimte
"Working on infinity"
Daan Paans

2011

17-12-11
Karianne Bueno

17-12-11
Johan Gustavsson

05-11-11
Marleen Sleeuwits

03-09-11
Sander Reijgers

21-05-11
Ahmet Polat

16-04-11
Alexandra Crouwers

12-03-11
Sjoerd Knibbeler
Rob Wetzer


19-02-11
Pierre Derks


2010

03-12-10
Sarah Carlier


23-10-10
Nadine Stijns


04-09-10
Martyn F. Overweel /
Gijs Kast


04-06-10
Christian Kryl /
Isabella Rozendaal


23-04-10
Release Presentation
gluejeans Juxtapose


12-02-10
Krista van der Niet /
Natascha Libbert


2009

19-12-09
Alexandra Crouwers /
Johan Gustavsson


07-11-09
David Elshout /
Sander Reijgers


03-10-09
Isabella Rozendaal /
Indre Klimaite


25-09-09
Pierre Derks


29-08-09
Shop extension:
Henri van Nuenen


06-06-09
Sarah Carlier /
Sara Vrugt


02-05-09
Meimaand designmaand


14-03-09
Marsel Loermans /
Marleen Sleeuwits


24-01-09
Nadine Stijns /
Karin Mientjes


2008

17-04-08
Pre-Accelerator 
     

 

   
     
 
  Copyright (C) 2017 Liefhertje en De Grote Witte Reus Den Haag / All rights reserved / Disclaimer
Thanks to: Europese Unie, Gemeente Den Haag, Stroom Den Haag, Hofstad Hosting
  Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaaktmet steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.