nieuws
kunstenaars
tentoonstellingen
activiteiten
beurzen
informatie
LhGWR
Stationsweg 137
2515 BM Den Haag
070 3886585

info@lhgwr.com

 Nieuwe openingstijden
Do - Za 12.00 - 18.00 uur
Alleen geopend tijdens tentoonstellingen
 
 
 
     

 
     
 


lijn

'Haiiro'
Karianne Bueno

Opening  |  zaterdag 17 december  |  16:00 - 19:00 uur
Expositie | tot en met 21 januari 2012 (gesloten van 25-12 t/m 02-01)
English below

lijnlijn

Het werk van fotografe Karianne Bueno (1979, NL) staat in een fotografische traditie waarin een serie beelden door scherpe selectie verhalen vormt. Bueno lijkt te schrijven met beeld en te communiceren met de verhalen die tussen de beelden liggen. Ze is door de jaren heen een zeer bekwaam beeldredacteur van haar eigen werk geworden waardoor het niet verwonderlijk is dat ze in het fotoboek een vorm heeft gevonden waarin haar werk goed tot zijn recht komt. Ze creëert beeldende novellen en overschrijdt met haar projecten de grens tussen documentaire en fictie.

In de nieuwe projectruimte van LhGWR presenteert Karianne haar meest recente project, waarvoor ze vorig jaar naar Japan reisde. Centraal in de presentatie staat haar nieuwe boek Haiiro. Bueno heeft voor deze expositie ook specifiek de ruimte gekregen om de autonomie van haar beelden verder te onderzoeken.

In haar eerdere fotoboeken De Overkant (2005, over Amsterdam-Noord) en Asper (2010, over een klein Vlaams dorpje) merk je al snel op dat Bueno een romanticus is, een dromer met een sterk verlangen naar een idylle waar tijdloosheid, stilte en ruimte de boventoon voeren. Ze verkent met haar camera plekken, registreert de ambiance en maakt de zoektocht naar de romantische kwaliteiten van de plek voelbaar. Toch kun je je er niet aan ontrekken dat de beelden an sich ook een melancholische en soms zelfs verontrustende zijde hebben. Hierdoor wordt duidelijk dat de wens en de werkelijkheid nooit zullen samenvallen. Bueno stelt zo haar eigen idylle ter discussie en verschuift daarmee het onderwerp van haar werk naar haar verlangen.

Met het maken van Haiiro gaat het onderzoek naar het verlangen door en wordt er gezocht naar een verdere verdieping in de vorm van het boek en een expositie. Het boek heeft de vorm van een leporello gekregen waardoor het gehele beeldverhaal niet alleen als losse pagina’s kan worden bekeken, maar ook als geheel (van ongeveer drie meter) kan worden aanschouwd. In de expositie presenteert Bueno enerzijds de verhalende kwaliteit en bekrachtigt anderzijds de autonomie van de beelden.

Bueno behaalde in 2007 haar Master degree aan de afdeling fotografie van Post St. Joost in Breda en ontving in 2010 een startstipendium van het Fonds BKVB. Haar vorige fotoboek Asper werd net als Haiiro uitgegeven door de toonaangevende uitgever Markus Schaden en werd gerecenseerd in NRC Next en de Volkskrant. Inmiddels is het uitverkocht. Ze exposeerde in de afgelopen tijd in MU, het Amsterdams Centrum voor Fotografie en op het Photo Festival New York. Eerder publiceerde ze onder andere in tijdschriften als Cover Froh!, Oost en Hollands Diep. Haar werk werd in de afgelopen maanden gepubliceerd in Ground Magazine en Extra (het tijdschrift van Fotomuseum Antwerpen).

lijnlijn

'Haiiro'
Karianne Bueno
Opening  |  Saturday 17th of December  |  16:00 - 19:00 hrs. 
Exhibition  |  until the 21st of January   
English

lijnlijn

The work of photographer Karianne Bueno (1979, NL), is part of a photographic tradition in which stories are formed through the sharp selection of images. Bueno seems to write with images and to communicate with the stories that lie in between the images. Over the years she has become a skilled editor of her own work. Therefore it is not surprising that the photo book provides her with a platform that suits her work well. She creates image novellas and her work crosses the boundaries between documentary and fiction.

In LhGWR’s new project space, Karianne will present her most recent project, for which she traveled to Japan to work on last year. Her book Haiiro takes center stage in the presentation. Bueno was given free reign for further exploration of the autonomy of her images for this exhibition.

In her earlier photo books De Overkant (2005, about North Amsterdam) and Asper (2010, about a small Flemish town), it quickly shows that Bueno is a romantic, a dreamer with a strong yearning for an idyll where timelessness, quiet and space predominate. She explores locations with her camera, registers their ambiance and makes the search for their romantic qualities tangible. Yet you cannot deny that the images in themselves also have a melancholy or even disturbing side. This makes it clear that desire and reality will never coincide. This way, Bueno puts her own idyll up for discussion and shifts the focus from her work to her desires.

In making Haiiro she continues the research on her desires and seeks further development by creating this book and exhibition. The book is crafted with a leporello binding, so the story can be viewed in individual pages, but also as a whole, its full width taking up about three meters. In the exhibition Bueno presents the narrative quality of the images on the one hand, and reinforces their autonomy on the other.

In 2007, Bueno completed her Master’s degree at the Post St. Joost department in Breda and received a starter’s stipend from the Fonds BKVB. Her previous photo book Asper, just like Haiiro, was published by Marcus Shaden and reviewed by newspapers NRC Next and De Volkskrant. It is currently sold out. Lately she has had exhibitions in MU, the Amsterdams Centrum voor Fotografie and at the New York Photo Festival. Earlier she published work in magazines such as Cover Froh!, Oost and Hollands Diep. Over the past few months her work was published in Ground Magazine and Extra (the magazine of Fotomuseum Antwerpen).


lijn


 
     
 
     
  Om de paar weken vindt er een nieuwe tentoonstelling plaats bij LhGWR.


10-06-17 t/m 19-08-17
Main space
"Lost_Horizon .backup"
Alexandra Crouwers


Souterrain
"Pliable"
GroepstentoonstellingArchief

16-09-17 t/m 04-11-17
Main space + souterrain
"POST BODY / NATURE"
Taisuke Koyama + Takashi Kawashima


22-04-17 t/m 27-05-17
Main space + souterrain:
"Travelling past matter
"
Sjoerd Knibbeler


18-02-17 t/m 08-04-17
Main space
"Only Jesus Saves"
Sarah Carlier


Souterrain
"Fireflies Ain't Here Anymore"
Aram Tanis


10-12-16 t/m 26-01-17
Main space
2016 days of awesome photo books


Souterrain
Vincent van Baar
"My name in 100 colophons"

Viewing room
FLIP Photobook Award


30-09-16 t/m 12-11-16
Main space
"All That Hoopla"
Clare Strand


Souterrain
"Jungle Paintings"
Sara-Lena Maierhofer


30-04-16 t/m 02-07-16
Main space
"Paradigma II"
Thomas Kuijpers


05-03-16 t/m 23-04-16
Main space
"Safe Distance"
Rune Peitersen


Souterrain
"Perpetual Moment of Pause"
Tine Guns


15-01-15 t/m 27-02-16
Main space
"Rhinoceros"
Daan Paans


Souterrain
"Incomplete from A to Z"
Charlotte Lybeer


07-11-15 t/m 19-12-15
Main space + souterrain
"Dear Kublai Khan"
Lana Mesic


05-09-15 t/m 31-10-15
Main space + souterrain
"Jan Mayen"
Cristina de Middel


20-06-15 t/m 22-08-15
Main space + souterrain
"Mind your step"
Pierre Derks


18-04-15 t/m 06-06-15
Main space + souterrain
6 (Six years of LhGWR)

21-02-15 t/m 03-04-15
"inertia"
Alexandra Crouwers


Projectruimte
Salv0 Nr. 6


08-11-14 t/m 17-01-2015
"Digging up clouds"
Sjoerd Knibbeler


Projectruimte
"Marines"
Lucian Wester


06-09-14 t/m 01-11-14
"Doug's cabin"
Karianne Bueno


28-06-14 t/m 30-08-14
"Entre entree"
Stephan Keppel


25-05-14 t/m 21-06-14
"Now will not be with us forever"
Maurice van Es


01-03-14 t/m 06-04-2014
"Transparency of appearance"
Marleen Sleeuwits


Projectruimte
"Nothing to be done"
Mémé Bartels


18-01-14 t/m 23-02-2014
"Let us be cheerful"
Sarah Carlier


Projectruimte
"Belgische Herfst"
Jan Rosseel


09-11-13 t/m 22-12-13
"A Nation Outside A Nation"
Nadine Stijns


Projectruimte
"De weg naar de gouden berg"
Xiaoxiao Xu


07-09-13 t/m 03-11-13
"On the edge"
Andrew Phelps


Projectruimte
"The clever eyes"
Lana Mesic


14-06-13 t/m 07-07-13
Projectruimte
"Letters from Utopia"

Daan Paans

26-05-13 t/m 07-07-13
"a bunch of metaphysical connections"

17-03-13 t/m 12-05-13
"I.M. Dog, Star"
Alexandra Crouwers


14-04-13 t/m 12-05-13
Projectruimte
"Nature, a Deconstruction"
Rob Wetzer

27-01-13 t/m 24-02-13
"Screening Reality"
Pierre Derks


Projectruimte
"Travis' Encounter"
Thomas Kuijpers


12-01-13 t/m 20-01-13
Projectruimte
"A combination of"


2012

07-12-12 t/m 20-01-13
"Basibos"
Gijs Kast


28-09-12 t/m 04-11-12
"Superpositional"
Masood Kamandy


07-09-12 t/m 07-10-12
Projectruimte
"Schatgraven"
Peter de Krom

12-07-12 t/m 15-09-12
Zomertentoonstelling:
"Play, Collect, Construct, Fold and Display"


24-06-12 t/m 01-07-12
R.E.A.L.
(Graduationshow Masteropleiding Fotografie AKV | St. Joost Breda)


16-06-12 t/m 20-06-12
Textiel- en modeparcours

24-03-12 t/m 10-06-12
Groepsexpositie: "Somehow, somewhat in the middle of things"

24-03-12 t/m 10-06-12
Projectruimte
"Ruthy goes to church"
Julia Gunther


01-02-12 t/m 18-03-12
Groepsexpositie: Fotografie van de afgelopen 3 jaar

21-02-12 t/m 18-03-12
Projectruimte
"Working on infinity"
Daan Paans

2011

17-12-11
Karianne Bueno

17-12-11
Johan Gustavsson

05-11-11
Marleen Sleeuwits

03-09-11
Sander Reijgers

21-05-11
Ahmet Polat

16-04-11
Alexandra Crouwers

12-03-11
Sjoerd Knibbeler
Rob Wetzer


19-02-11
Pierre Derks


2010

03-12-10
Sarah Carlier


23-10-10
Nadine Stijns


04-09-10
Martyn F. Overweel /
Gijs Kast


04-06-10
Christian Kryl /
Isabella Rozendaal


23-04-10
Release Presentation
gluejeans Juxtapose


12-02-10
Krista van der Niet /
Natascha Libbert


2009

19-12-09
Alexandra Crouwers /
Johan Gustavsson


07-11-09
David Elshout /
Sander Reijgers


03-10-09
Isabella Rozendaal /
Indre Klimaite


25-09-09
Pierre Derks


29-08-09
Shop extension:
Henri van Nuenen


06-06-09
Sarah Carlier /
Sara Vrugt


02-05-09
Meimaand designmaand


14-03-09
Marsel Loermans /
Marleen Sleeuwits


24-01-09
Nadine Stijns /
Karin Mientjes


2008

17-04-08
Pre-Accelerator 
     

 

   
     
 
  Copyright (C) 2017 Liefhertje en De Grote Witte Reus Den Haag / All rights reserved / Disclaimer
Thanks to: Europese Unie, Gemeente Den Haag, Stroom Den Haag, Hofstad Hosting
  Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaaktmet steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.