nieuws
kunstenaars
tentoonstellingen
activiteiten
beurzen
informatie
LhGWR
Stationsweg 137
2515 BM Den Haag
070 3886585

info@lhgwr.com

 Nieuwe openingstijden
Do - Za 12.00 - 18.00 uur
Alleen geopend tijdens tentoonstellingen
 
 
 
     

 
     
 


lijn

Tekeningen
Johan Gustavsson

Opening  |  zaterdag 17 december  |  16:00 - 19:00 uur
Expositie | tot en met 21 januari 2012 (gesloten van 25-12 t/m 02-01)
English below

lijnlijn

Het werk van de Zweedse kunstenaar Johan Gustavsson (1978, SE) heeft zich in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en gaat steeds specifieker in op de intermenselijke conventies die binnen onze huidige maatschappij leven. Op zeer subtiele wijze weet hij in zijn getekende en ruimtelijke ensceneringen de spanningsvelden tussen verschillende machten uiteen te zetten. Je herkent in het werk van Gustavsson direct de ijzingwekkende stiltes waarin een groepsdynamiek tot stilstand komt en het ongemak zwaar in de lucht hangt.

Gustavsson’s werk komt voort uit zeer geconcentreerde - bijna meditatieve - momenten die hij actief opzoekt. Op deze momenten laat hij al zijn eerdere ervaringen samenvallen en kan hij zich als optelsom daarvan verhouden tot het papier. Hierdoor is hij niet alleen beschouwer maar ook een uitgesproken deelgenoot van zijn leefwereld.Grote thema's als esthetiek, de positie van de kunstenaar in de kunstwereld en de wijze waarop kunst zich verhoudt tot de maatschappij vermengen zich eenvoudig met bescheiden momentopnames uit zijn eigen leven. Vaak met een beschamende en tegelijkertijd ontroerende ondertoon.

In de afgelopen 10 jaar heeft Gustavsson een oeuvre opgebouwd met een uitgesproken signatuur. Om de continue ontwikkeling tot een hoogtepunt te laten komen zal hij op 20 januari 2012 een publicatie presenteren in de context van zijn expositie. In de publicatie is een flink aantal van zijn nieuwste tekeningen verzameld, afgewisseld met beeldmateriaal uit zijn eigen collectie van amateurtekeningen.

De Vlaamse kunstcriticus Hans Theys (internationaal befaamd om zijn auteurschap en uitgeverij) heeft voor deze gelegenheid het werk van Gustavsson tekstueel in een inhoudelijk kader geplaatst. De vormgeving is in handen van Nico Feragnoli.

De publicatie wordt aan het eind van de expositie gepresenteerd bij LhGWR, op vrijdag 20 januari om 20.00 uur

Johan maakt deel uit van de artistieke leiding van kunstenaarsinitiatief 1646 in de Boekhorststraat en cureerde in die hoedanigheid uiteenlopende projecten in binnen- en buitenland. Tegelijkertijd doceert hij ook aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunst. Zijn eigen werk heeft echter een steeds belangrijker positie gekregen. Dit blijkt uit de exposities die hij recentelijk heeft gehad. Zo exposeerde hij onder andere in Berlijn, Boedapest, Stockholm, Zürich, Johannesburg en Montreal. In de afgelopen maanden exposeerde hij nog bij galerie Maurits van de Laar, With Tsjalling en Lokaal 01 in uiteenlopende tentoonstellingen. Van 10 december tot en met 15 januari is er ook werk van Johan te zien bij Nest (Den Haag), waar hij in The Comic Side of Art zij aan zij hangt met grote namen als Raymond Pettibon, Charles Avery en Martyn F. Overweel.  

lijnlijn

Drawings
Johan Gustavsson
Opening  |  Saturday 17th of December  |  16:00 - 19:00 hrs. 
Exhibition  |  until the 21st of January   
English

lijnlijn

The work of Johan Gustavsson (1978, SE)
has developed strongly in recent years and focusses on interpersonal conventions that are part of contemporary society. In a very subtle way he manages to depict, in his drawings and spatial stagings, tensions between us humans. If you look at his drawings you immidiately recognize the inconvenience in the air and the ghastly silences in which a group dynamic can come to a standstill.

Gustavsson's work stems from highly concentrated - almost meditative - moments. At these moments he lets all his previous experiences coincide and uses the sum of these to relate to the paper. This proces proves him to be more than just an other observer of society, he is an active member. Major issues such as aesthetics, the position of the artist and how art relates to society mix easily with modest snapshots from his own life. Often with an embarrassing and at the same time oh so moving undertone.

In the past 10 years Gustavsson build up an oevre with a distinct signature. To have the continuous development come to a new climax he will present a publication on January 20, 2012. The publication holds a good number of his latest drawings that is interspersed with footage from his own collection of amateur drawings.

For the occasion Flemish art critic Hans Theys (internationally known for his authorship and publishing house) wrote an introduction. The design is made by Nico Feragnoli.


The publication will be presented at the and of the exhibition at LhGWR, on Friday, January 20 at 20:00 hrs.

Johan is an active member of the artistic team of artists' initiative 1646 which is located in the Boekhorststraat, The Hague. As such he curated numerous projects in The Netherlands and abroad. He also teaches at the Royal Academy of Fine Arts. In the last few years his personal work has become increasingly important. This is reflected in his recent exhibitions. Among others he exhibited in Berlin, Budapest, Stockholm, Zurich, Johannesburg and Montreal. This year his works were on display at Galerie Maurits van de Laar, With Tsjalling and Lokaal 01. From December 10 to January 15, there is work to be seen at Nest (The Hague) in The Comic Side of Art, where his works will be hung side by side with works of big names like Raymond Pettibon, Charles Avery and Martyn F. Overweel.

lijn


 
     
 
     
  Om de paar weken vindt er een nieuwe tentoonstelling plaats bij LhGWR.


10-06-17 t/m 19-08-17
Main space
"Lost_Horizon .backup"
Alexandra Crouwers


Souterrain
"Pliable"
GroepstentoonstellingArchief

16-09-17 t/m 04-11-17
Main space + souterrain
"POST BODY / NATURE"
Taisuke Koyama + Takashi Kawashima


22-04-17 t/m 27-05-17
Main space + souterrain:
"Travelling past matter
"
Sjoerd Knibbeler


18-02-17 t/m 08-04-17
Main space
"Only Jesus Saves"
Sarah Carlier


Souterrain
"Fireflies Ain't Here Anymore"
Aram Tanis


10-12-16 t/m 26-01-17
Main space
2016 days of awesome photo books


Souterrain
Vincent van Baar
"My name in 100 colophons"

Viewing room
FLIP Photobook Award


30-09-16 t/m 12-11-16
Main space
"All That Hoopla"
Clare Strand


Souterrain
"Jungle Paintings"
Sara-Lena Maierhofer


30-04-16 t/m 02-07-16
Main space
"Paradigma II"
Thomas Kuijpers


05-03-16 t/m 23-04-16
Main space
"Safe Distance"
Rune Peitersen


Souterrain
"Perpetual Moment of Pause"
Tine Guns


15-01-15 t/m 27-02-16
Main space
"Rhinoceros"
Daan Paans


Souterrain
"Incomplete from A to Z"
Charlotte Lybeer


07-11-15 t/m 19-12-15
Main space + souterrain
"Dear Kublai Khan"
Lana Mesic


05-09-15 t/m 31-10-15
Main space + souterrain
"Jan Mayen"
Cristina de Middel


20-06-15 t/m 22-08-15
Main space + souterrain
"Mind your step"
Pierre Derks


18-04-15 t/m 06-06-15
Main space + souterrain
6 (Six years of LhGWR)

21-02-15 t/m 03-04-15
"inertia"
Alexandra Crouwers


Projectruimte
Salv0 Nr. 6


08-11-14 t/m 17-01-2015
"Digging up clouds"
Sjoerd Knibbeler


Projectruimte
"Marines"
Lucian Wester


06-09-14 t/m 01-11-14
"Doug's cabin"
Karianne Bueno


28-06-14 t/m 30-08-14
"Entre entree"
Stephan Keppel


25-05-14 t/m 21-06-14
"Now will not be with us forever"
Maurice van Es


01-03-14 t/m 06-04-2014
"Transparency of appearance"
Marleen Sleeuwits


Projectruimte
"Nothing to be done"
Mémé Bartels


18-01-14 t/m 23-02-2014
"Let us be cheerful"
Sarah Carlier


Projectruimte
"Belgische Herfst"
Jan Rosseel


09-11-13 t/m 22-12-13
"A Nation Outside A Nation"
Nadine Stijns


Projectruimte
"De weg naar de gouden berg"
Xiaoxiao Xu


07-09-13 t/m 03-11-13
"On the edge"
Andrew Phelps


Projectruimte
"The clever eyes"
Lana Mesic


14-06-13 t/m 07-07-13
Projectruimte
"Letters from Utopia"

Daan Paans

26-05-13 t/m 07-07-13
"a bunch of metaphysical connections"

17-03-13 t/m 12-05-13
"I.M. Dog, Star"
Alexandra Crouwers


14-04-13 t/m 12-05-13
Projectruimte
"Nature, a Deconstruction"
Rob Wetzer

27-01-13 t/m 24-02-13
"Screening Reality"
Pierre Derks


Projectruimte
"Travis' Encounter"
Thomas Kuijpers


12-01-13 t/m 20-01-13
Projectruimte
"A combination of"


2012

07-12-12 t/m 20-01-13
"Basibos"
Gijs Kast


28-09-12 t/m 04-11-12
"Superpositional"
Masood Kamandy


07-09-12 t/m 07-10-12
Projectruimte
"Schatgraven"
Peter de Krom

12-07-12 t/m 15-09-12
Zomertentoonstelling:
"Play, Collect, Construct, Fold and Display"


24-06-12 t/m 01-07-12
R.E.A.L.
(Graduationshow Masteropleiding Fotografie AKV | St. Joost Breda)


16-06-12 t/m 20-06-12
Textiel- en modeparcours

24-03-12 t/m 10-06-12
Groepsexpositie: "Somehow, somewhat in the middle of things"

24-03-12 t/m 10-06-12
Projectruimte
"Ruthy goes to church"
Julia Gunther


01-02-12 t/m 18-03-12
Groepsexpositie: Fotografie van de afgelopen 3 jaar

21-02-12 t/m 18-03-12
Projectruimte
"Working on infinity"
Daan Paans

2011

17-12-11
Karianne Bueno

17-12-11
Johan Gustavsson

05-11-11
Marleen Sleeuwits

03-09-11
Sander Reijgers

21-05-11
Ahmet Polat

16-04-11
Alexandra Crouwers

12-03-11
Sjoerd Knibbeler
Rob Wetzer


19-02-11
Pierre Derks


2010

03-12-10
Sarah Carlier


23-10-10
Nadine Stijns


04-09-10
Martyn F. Overweel /
Gijs Kast


04-06-10
Christian Kryl /
Isabella Rozendaal


23-04-10
Release Presentation
gluejeans Juxtapose


12-02-10
Krista van der Niet /
Natascha Libbert


2009

19-12-09
Alexandra Crouwers /
Johan Gustavsson


07-11-09
David Elshout /
Sander Reijgers


03-10-09
Isabella Rozendaal /
Indre Klimaite


25-09-09
Pierre Derks


29-08-09
Shop extension:
Henri van Nuenen


06-06-09
Sarah Carlier /
Sara Vrugt


02-05-09
Meimaand designmaand


14-03-09
Marsel Loermans /
Marleen Sleeuwits


24-01-09
Nadine Stijns /
Karin Mientjes


2008

17-04-08
Pre-Accelerator 
     

 

   
     
 
  Copyright (C) 2017 Liefhertje en De Grote Witte Reus Den Haag / All rights reserved / Disclaimer
Thanks to: Europese Unie, Gemeente Den Haag, Stroom Den Haag, Hofstad Hosting
  Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaaktmet steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.