nieuws
kunstenaars
tentoonstellingen
activiteiten
beurzen
informatie
LhGWR
Stationsweg 137
2515 BM Den Haag
070 3886585

info@lhgwr.com

 Nieuwe openingstijden
Do - Za 12.00 - 18.00 uur
Alleen geopend tijdens tentoonstellingen
 
 
 
     

 
     
 


lijn

'Traces'
Ahmet Polat
Opening: zaterdag 21 mei 2011 om 17:00 uur
Expositie t/m 18 juni 2011
English below

lijn


Traces, Turks of African descend, No portrait, Torbali, Turkey 2008

lijn

Traces, een fotografisch project van Ahmet Polat

Documentair fotograaf Ahmet Polat (1978, Roosendaal) presenteert bij LhGWR een nieuw project en een publicatie die een indringend beeld schetsen van de Afro-Turkse gemeenschap. Deze tot op heden onderbelichte deelgenoten van de Turkse maatschappij zijn door hun slavernij-verleden verspreid over heel Turkije. In de afgelopen jaren doorkruiste Polat het land op zoek naar de verhalen uit een verstomd verleden. Hij gaf deze verhalen vorm in kleine exposities waarin hij zijn eigen beelden en beeldmateriaal dat hij tijdens zijn onderzoek verzamelde (vernacular photography), presenteerde. Door de jarenlange stilte over dit donkere aspect uit het Turkse verleden ontbreken onderlinge verbindingen tussen Afro-Turken en is iedereen individueel op zoek naar een identiteit. Met het organiseren van de exposities is Polat tegelijkertijd zowel de aanstichter als een getuige van het ontluiken van een collectieve identiteit.


Traces, Turks of African descend, Black horse, Torbali, Turkey 2008

De haarscherpe sensitiviteit van de Turks-Nederlandse fotograaf komt terug in de veelomvattende en verhalende projecten die hij het publiek op aansprekende plekken aanbiedt. In zijn projecten vermengt hij portretten met alledaagse situaties, waardoor hij zijn interesse in intermenselijke relaties op een nauwkeurig georkestreerde wijze gestalte weet te geven.
In de afgelopen jaren heeft hij zijn camera met regelmaat gericht op het traditionele en moderne leven in Turkije, dat hij met veel inleving en emotie tegen elkaar af wist te zetten en ook samen wist te brengen. Polat werkt vaak samen met makers uit andere vakgebieden om via deze weg een nóg verdere inhoudelijke verdieping en relevantie te bewerkstelligen. Dit leidt inmiddels tot prachtige publicaties waarin de vele aspecten van zijn onderzoek worden uitgediept.

Op 14 oktober 2010 opende in Foam (Fotomuseum Amsterdam) een grote solo-tentoonstelling van Polat met de titel Kemal’s Dream. Deze tentoonstelling was het eerste hoogtepunt van een langlopend documentair onderzoek waarin jonge Turken in de snel veranderende Turkse maatschappij in beeld worden gebracht. Polats onderzoek richt zich met name op de botsing tussen het traditionele en moderne Turkije en tussen religie en het opkomende secularisme. In 57 zwart-wit werken verdeeld over twee zalen van het museum werd een bijzonder inzicht gegeven in de hoop, de ambitie, de traditie en de westerse invloeden die onderwerp van gesprek zijn bij de meest recente generatie Turken. 

Op Art Amsterdam van 11 t/m 15 mei wordt tevens een selectie van werken uit Kemal's Dream gepresenteerd. Lees meer >>>

lijn
Traces
Ahmet Polat

Opening: Saturday the 21st of May 2011 at 17:00 hrs.
Exhibition until the 18th of June 2011
English

lijn


Traces, Turks of African descend, No portrait, Torbali, Turkey 2008

lijn

Traces, a new photographic project by Ahmet Polat

Documentary photographer Ahmet Polat (1978, Roosendaal) will present his newest project called Traces at LhGWR in an exhibition and a publication.
Traces is an intriguing portrait of the Afro-Turkish community. These, so far underexposed partakers of Turkish society have - due to their history of slavery- spread throughout Turkey. In the last few years Polat travelled across the country to find the stories of their silent past. He molded these stories into small exhibitions in which he presented his own images mixed together with vernacular photography, which he collected during his research. The silence through the years on this dark pasage of Turkey's past, caused a lack of interconnections between Afro-Turks. Nowadays they seem to be looking for identity. By organizing the exhibitions Polat has simultaneously become an instigator and a witness to the emergence of a collective identity.Traces, Turks of African descend, Black horse, Torbali, Turkey 2008

lijn

The razor sharp sensitivity of the Turkish-Dutch photographer Ahmet Polat returns in the grand projects that he presents his audience at remarkable places. In his projects he mixes portraits with ordinary situations in which he sculptures his interest in human relationships in a precise orchestrated way.
For some years he aimed his camera at the traditional and modern live in Turkey and managed to compare and to unite these different worlds with empathy and emotion. Polat frequently works with artists from different disciplines to establish an even greater intensification and relevance within his work. This leads to beautiful and inspiring publications in which a lot of aspects of his research are deepened.
 
     
 
     
  Om de paar weken vindt er een nieuwe tentoonstelling plaats bij LhGWR.


10-06-17 t/m 19-08-17
Main space
"Lost_Horizon .backup"
Alexandra Crouwers


Souterrain
"Pliable"
GroepstentoonstellingArchief

16-09-17 t/m 04-11-17
Main space + souterrain
"POST BODY / NATURE"
Taisuke Koyama + Takashi Kawashima


22-04-17 t/m 27-05-17
Main space + souterrain:
"Travelling past matter
"
Sjoerd Knibbeler


18-02-17 t/m 08-04-17
Main space
"Only Jesus Saves"
Sarah Carlier


Souterrain
"Fireflies Ain't Here Anymore"
Aram Tanis


10-12-16 t/m 26-01-17
Main space
2016 days of awesome photo books


Souterrain
Vincent van Baar
"My name in 100 colophons"

Viewing room
FLIP Photobook Award


30-09-16 t/m 12-11-16
Main space
"All That Hoopla"
Clare Strand


Souterrain
"Jungle Paintings"
Sara-Lena Maierhofer


30-04-16 t/m 02-07-16
Main space
"Paradigma II"
Thomas Kuijpers


05-03-16 t/m 23-04-16
Main space
"Safe Distance"
Rune Peitersen


Souterrain
"Perpetual Moment of Pause"
Tine Guns


15-01-15 t/m 27-02-16
Main space
"Rhinoceros"
Daan Paans


Souterrain
"Incomplete from A to Z"
Charlotte Lybeer


07-11-15 t/m 19-12-15
Main space + souterrain
"Dear Kublai Khan"
Lana Mesic


05-09-15 t/m 31-10-15
Main space + souterrain
"Jan Mayen"
Cristina de Middel


20-06-15 t/m 22-08-15
Main space + souterrain
"Mind your step"
Pierre Derks


18-04-15 t/m 06-06-15
Main space + souterrain
6 (Six years of LhGWR)

21-02-15 t/m 03-04-15
"inertia"
Alexandra Crouwers


Projectruimte
Salv0 Nr. 6


08-11-14 t/m 17-01-2015
"Digging up clouds"
Sjoerd Knibbeler


Projectruimte
"Marines"
Lucian Wester


06-09-14 t/m 01-11-14
"Doug's cabin"
Karianne Bueno


28-06-14 t/m 30-08-14
"Entre entree"
Stephan Keppel


25-05-14 t/m 21-06-14
"Now will not be with us forever"
Maurice van Es


01-03-14 t/m 06-04-2014
"Transparency of appearance"
Marleen Sleeuwits


Projectruimte
"Nothing to be done"
Mémé Bartels


18-01-14 t/m 23-02-2014
"Let us be cheerful"
Sarah Carlier


Projectruimte
"Belgische Herfst"
Jan Rosseel


09-11-13 t/m 22-12-13
"A Nation Outside A Nation"
Nadine Stijns


Projectruimte
"De weg naar de gouden berg"
Xiaoxiao Xu


07-09-13 t/m 03-11-13
"On the edge"
Andrew Phelps


Projectruimte
"The clever eyes"
Lana Mesic


14-06-13 t/m 07-07-13
Projectruimte
"Letters from Utopia"

Daan Paans

26-05-13 t/m 07-07-13
"a bunch of metaphysical connections"

17-03-13 t/m 12-05-13
"I.M. Dog, Star"
Alexandra Crouwers


14-04-13 t/m 12-05-13
Projectruimte
"Nature, a Deconstruction"
Rob Wetzer

27-01-13 t/m 24-02-13
"Screening Reality"
Pierre Derks


Projectruimte
"Travis' Encounter"
Thomas Kuijpers


12-01-13 t/m 20-01-13
Projectruimte
"A combination of"


2012

07-12-12 t/m 20-01-13
"Basibos"
Gijs Kast


28-09-12 t/m 04-11-12
"Superpositional"
Masood Kamandy


07-09-12 t/m 07-10-12
Projectruimte
"Schatgraven"
Peter de Krom

12-07-12 t/m 15-09-12
Zomertentoonstelling:
"Play, Collect, Construct, Fold and Display"


24-06-12 t/m 01-07-12
R.E.A.L.
(Graduationshow Masteropleiding Fotografie AKV | St. Joost Breda)


16-06-12 t/m 20-06-12
Textiel- en modeparcours

24-03-12 t/m 10-06-12
Groepsexpositie: "Somehow, somewhat in the middle of things"

24-03-12 t/m 10-06-12
Projectruimte
"Ruthy goes to church"
Julia Gunther


01-02-12 t/m 18-03-12
Groepsexpositie: Fotografie van de afgelopen 3 jaar

21-02-12 t/m 18-03-12
Projectruimte
"Working on infinity"
Daan Paans

2011

17-12-11
Karianne Bueno

17-12-11
Johan Gustavsson

05-11-11
Marleen Sleeuwits

03-09-11
Sander Reijgers

21-05-11
Ahmet Polat

16-04-11
Alexandra Crouwers

12-03-11
Sjoerd Knibbeler
Rob Wetzer


19-02-11
Pierre Derks


2010

03-12-10
Sarah Carlier


23-10-10
Nadine Stijns


04-09-10
Martyn F. Overweel /
Gijs Kast


04-06-10
Christian Kryl /
Isabella Rozendaal


23-04-10
Release Presentation
gluejeans Juxtapose


12-02-10
Krista van der Niet /
Natascha Libbert


2009

19-12-09
Alexandra Crouwers /
Johan Gustavsson


07-11-09
David Elshout /
Sander Reijgers


03-10-09
Isabella Rozendaal /
Indre Klimaite


25-09-09
Pierre Derks


29-08-09
Shop extension:
Henri van Nuenen


06-06-09
Sarah Carlier /
Sara Vrugt


02-05-09
Meimaand designmaand


14-03-09
Marsel Loermans /
Marleen Sleeuwits


24-01-09
Nadine Stijns /
Karin Mientjes


2008

17-04-08
Pre-Accelerator 
     

 

   
     
 
  Copyright (C) 2017 Liefhertje en De Grote Witte Reus Den Haag / All rights reserved / Disclaimer
Thanks to: Europese Unie, Gemeente Den Haag, Stroom Den Haag, Hofstad Hosting
  Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaaktmet steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.