nieuws
kunstenaars
tentoonstellingen
activiteiten
beurzen
informatie
LhGWR
Stationsweg 137
2515 BM Den Haag
070 3886585

info@lhgwr.com

 Nieuwe openingstijden
Do - Za 12.00 - 18.00 uur
Alleen geopend tijdens tentoonstellingen
 
 
 
     

 
     
 


lijn

Doug's cabin
Karianne Bueno

Opening 6 september 2014, 15:00-18:00 uur
Tentoonstelling 
tot en met 1 november 2014
Artist Talk met Kim Knoppers, 13 september 2014, 15:00 uur >>>
English below

lijnlijn

Wij nodigen u van harte uit voor de tentoonstelling Doug’s Cabin van Karianne Bueno. Dit project, waar ze vijf jaar geleden aan begon, wordt voor het eerst in het geheel gepresenteerd. De tentoonstelling wordt gecomplementeerd met enkele illustraties van Medy Oberendorff.

Bueno onderzoekt in haar werk en fotoboeken utopische plekken die ontsnapt zijn aan de menselijke drang tot maakbaarheid. In onbekende landschappen gaat ze op zoek naar haar lang verkleurde herinneringen, dromen, boekflarden en filmscènes die zich schuilhielden achter haar alledaagse beslommeringen. Die verweeft ze al fotograferend tot een verhaal. Van haar projecten in België en Japan verschenen fotoboeken waarin haar kwaliteiten als editor en verhalenverteller nadrukkelijk naar voren komen.

Haar nieuwste project gaat over Doug, die een primitieve camping runt diep in een afgelegen regenwoud op Vancouver Island. De gebouwen op het terrein komen van een militaire radar basis die Canada en de V.S. tijdens de Koude Oorlog moest beschermen tegen een mogelijke Russische raketaanval. De plek is, in het licht van de wens om te ontsnappen aan het alledaagse, een droomwerkelijkheid, maar ook een doemscenario. Het spanningsveld is voelbaar in Bueno’s werk.

lijnlijn

Karianne Bueno over het project


"Vijf jaar geleden ontmoette ik Doug, die een primitieve camping heeft diep in het afgelegen regenwoud van Vancouver Island, Canada. Doug leeft op een manier waar ik alleen van durf te dromen: buiten de maatschappij, zonder tijd, als één met de natuur. Hoe zeer ik zijn levenswijze ook bewonder en hoe prachtig zijn wereld ook is - ze jaagt me de stuipen op het lijf. Het bos is te donker, de dieren te gevaarlijk en de houthakkers te eng.

Veel gasten voor zijn camping krijgt Doug niet. De weinige toeristen komen er voor een tiendaagse wandeling door de wilde natuur en de camping ontbeert de faciliteiten die een uitgeputte wandelaar zou wensen. Ook ik vertrok na een nacht, maar beloofde hem een ansichtkaart te sturen uit Amsterdam. Eenmaal thuis kon ik zijn adres niet meer vinden. De kaart, die ik al gekocht had, verdween in een la, maar Doug bleef in mijn gedachten.

Wat brengt iemand ertoe om zich zo af te zonderen van de maatschappij? Hoe overleef je in de wildernis? Zou ik, die er altijd van heeft gedroomd te vluchten, het werkelijk kunnen?

In oktober 2012 stuurde ik een dikke brief naar het postkantoor van Holberg, het houthakkersdorp waar Doug zijn boodschappen doet, in de hoop hem te vinden. Tot mijn verbazing antwoordde hij twee weken later per mail. “Nothing much changed here in San Jo. Any info you need, just ask.” Sinds die paar schamele zinnen heb ik gewerkt aan mijn project Doug’s cabin.

Doug woont al 46 jaar in San Jo. Voor hem is de wildernis zo gewoon geworden, dat hij mijn vragen over zijn leven in het bos niet kon beantwoorden. Hij begreep ze simpelweg niet. De eenzaamheid heeft hem achterdochtig gemaakt maar hij is niet het kluizenaarstype; hij houdt ervan te praten, vooral over zijn favoriete radioprogramma (Coast to Coast, the Conspiracy Theory radio) en de lokale geschiedenis, die een grote invloed lijkt te hebben gehad op Doug’s keuzes. Zijn camping, die de toepasselijke naam San Josef Heritage Site draagt, ligt precies op de plek waar rond 1900 een groep pioniers heeft geprobeerd om een bestaan op te bouwen. Ze faalden. Als je weet waar je kijken moet, zie je overal hun sporen. De gebouwen op Doug’s camping komen van een militaire radarbasis die in 1953 in het bos werd aangelegd om de VS en Canada te beschermen tegen een eventuele luchtaanval vanuit de Sovjetunie. Met de komst van de legerbasis ontstond een nieuwe, levendige gemeenschap in dat desolate bos. Doug, die halverwege de jaren zestig van Vancouver naar San Josef Bay verhuisde, vond er werk als timmerman. Toen de basis gesloten werd aan het einde van de Koude Oorlog, zag Doug zijn beste jaren bijna letterlijk in vlammen opgaan. Hij redde wat hij kon van het vuur dat de militaire basis met de grond gelijk maakte. Het grootste gebouw op zijn camping (dat trouwens een overblijfsel is van weer een ander stukje lokale geschiedenis) had Doug’s levenswerk moeten zijn: een hostel voor uitgeputte wandelaars. In plaats daarvan biedt het onderdak aan een uitgebreide collectie van vergeten, alledaagse objecten van de basis en een heleboel troep.

Doug wordt oud. Hij loopt moeizaam en zijn rug is slecht. Hij weet dat hij niet veel langer in de wildernis kan overleven maar hij zit vast op zijn camping. Hij kan zijn spullen niet zomaar achterlaten. De natuur zal ze overwoekeren, tegelijk met zijn leven en geschiedenis."

Doug’s cabin gaat over onze duale verhouding met de wilde natuur; ons tijdloze, onwrikbare geloof in de maakbaarheid van het leven en ons gevecht tegen vergankelijkheid. Het project bestaat uit meer dan honderd foto’s, (zelfgeschreven) teksten, tekeningen (van Medy Oberendorff), objecten en found footage. Een boek staat gepland voor 2015.

Karianne Bueno, augustus 2014

lijn


Thanks to the European Union, Municipality of The Hague, Stroom Den Haag, Mondriaan Fund, Amsterdam Fund for the Art and all sponsors.

Doug's cabin
Karianne Bueno


Opening 6th of September 2014 from 15:00-18:00 hrs
Exhibition until 1st of November 2014
Artist Talk with Kim Knoppers 13th of September 2014, 15:00 uur >>>

English

lijnlijn

We cordialy invite you to the exhibition Doug's cabin by Karianne Bueno. This project, she started working on five years ago, will be presented for the first time in its totality. The exhibition is complemented by illustrations by Medy Oberendorff.

In her work and photo books, Bueno explores utopian places that are unaffected by the human urge for makeability. She delves into new sceneries looking for her long ago washed-out memories, dreams, book snippets and movie scenes that were concealed by her everydayness. A story gets woven whilst photographing these fragments. Her projects in Belgium (Asper) and Japan resulted in the photo books
Asper and Haiiro in which her excellence as an editor and storyteller stands out.

Her newest project focuses on Doug who runs a primitive campground in the remote rain forest of Vancouver Island. The buildings on the site originate from a Cold War militairy radar base, built to protect Canada and the U.S. from a potential Russian attack. Considering its desire to escape the daily routine, turns the location in both a dream reality and a doom scenario. This area of tension can be felt in Bueno's work.

lijnlijn

Karianne Bueno about the project

"I met Doug five years ago. He runs a primitive campsite in the remote rainforest of Vancouver Island, Canada. I’ve always dreamt of a life like Doug’s – away from society, at one with nature – but it scares me all the same. The forest is too dense, the animals are too dangerous, the loggers too awkward.

Doug doesn’t receive many visitors. There are very few tourists and most of them come to hike a gruelling ten-day trail around the North coast. They don’t need a costly, no facilities campsite before or after that. I also left after one night, but promised to send Doug a postcard from Amsterdam. Back home, I couldn’t find his address. The postcard got lost in a drawer, but Doug never left my thoughts. What makes someone turn away from society like that? How do you survive in the wilderness? I have always longed to escape, but would I actually be able to do it?

In October 2012 I sent an extensive letter to the Holberg post office – one of the few inhabited places in the vicinity of Doug’s campsite. To my surprise, I got an email two weeks later. “Nothing much changed here in San Jo. Any info you need, just ask.” I’ve been working on my project Doug’s cabin ever since.

Doug has been living in the forest for 47 years. The wilderness is so familiar to him, he can’t answer my questions. He simply doesn’t understand them. Seclusion has made him weary of others although he’s not the hermit-type; he likes to chat, especially about his favourite radio show (Coast to Coast, the Conspiracy Theory radio) and local history, which I found out has had a huge influence on Doug’s life choices. His campsite, appropriately called San Josef Heritage Park, is on the exact spot where a large group of nineteenth-century pioneers had tried to build their lives, but failed. If you know where to look, their traces are still there. Furthermore, most of the buildings on Doug’s campsite originate from a military radar base that had been situated a couple of kilometres away. It was built in the nineteen-fifties to protect Canada and America from a potential Russian missile attack. Doug used to work at the base as a carpenter. When it closed down at the end of the Cold War, Doug saw his best years almost literally go up in smoke. He saved whatever he could from the fire that burnt the military village down – wooden shacks, bowling pins, books and toys. The biggest building on his grounds (which, by the way, is yet another piece of local history) should have been Doug’s life’s work: a hostel for worn-out hikers. Instead, it accommodates an extensive collection of forgotten, mundane objects from the base, alongside other gathered oddments.

Doug’s knees and back are turning bad. He knows he can’t survive much longer in his dwelling in the forest. But he’s stuck there. He can’t just leave his life, his collection and his history behind."

Doug’s cabin is about our contemporary duality towards wilderness; about the timeless, persistent belief in the feasibility of life and our futile fight against its transitory nature. The project contains over a hundred photographs, (self-written) texts, drawings (by Medy Oberendorff), objects and found footage. A book is due next year.

Karianne Bueno, August 2014

lijn

Thanks to the European Union, Municipality of The Hague, Stroom Den Haag, Mondriaan Fund, Amsterdam Fund for the Art and all sponsors.


 
     
 
     
  Om de paar weken vindt er een nieuwe tentoonstelling plaats bij LhGWR.


10-06-17 t/m 19-08-17
Main space
"Lost_Horizon .backup"
Alexandra Crouwers


Souterrain
"Pliable"
GroepstentoonstellingArchief

16-09-17 t/m 04-11-17
Main space + souterrain
"POST BODY / NATURE"
Taisuke Koyama + Takashi Kawashima


22-04-17 t/m 27-05-17
Main space + souterrain:
"Travelling past matter
"
Sjoerd Knibbeler


18-02-17 t/m 08-04-17
Main space
"Only Jesus Saves"
Sarah Carlier


Souterrain
"Fireflies Ain't Here Anymore"
Aram Tanis


10-12-16 t/m 26-01-17
Main space
2016 days of awesome photo books


Souterrain
Vincent van Baar
"My name in 100 colophons"

Viewing room
FLIP Photobook Award


30-09-16 t/m 12-11-16
Main space
"All That Hoopla"
Clare Strand


Souterrain
"Jungle Paintings"
Sara-Lena Maierhofer


30-04-16 t/m 02-07-16
Main space
"Paradigma II"
Thomas Kuijpers


05-03-16 t/m 23-04-16
Main space
"Safe Distance"
Rune Peitersen


Souterrain
"Perpetual Moment of Pause"
Tine Guns


15-01-15 t/m 27-02-16
Main space
"Rhinoceros"
Daan Paans


Souterrain
"Incomplete from A to Z"
Charlotte Lybeer


07-11-15 t/m 19-12-15
Main space + souterrain
"Dear Kublai Khan"
Lana Mesic


05-09-15 t/m 31-10-15
Main space + souterrain
"Jan Mayen"
Cristina de Middel


20-06-15 t/m 22-08-15
Main space + souterrain
"Mind your step"
Pierre Derks


18-04-15 t/m 06-06-15
Main space + souterrain
6 (Six years of LhGWR)

21-02-15 t/m 03-04-15
"inertia"
Alexandra Crouwers


Projectruimte
Salv0 Nr. 6


08-11-14 t/m 17-01-2015
"Digging up clouds"
Sjoerd Knibbeler


Projectruimte
"Marines"
Lucian Wester


06-09-14 t/m 01-11-14
"Doug's cabin"
Karianne Bueno


28-06-14 t/m 30-08-14
"Entre entree"
Stephan Keppel


25-05-14 t/m 21-06-14
"Now will not be with us forever"
Maurice van Es


01-03-14 t/m 06-04-2014
"Transparency of appearance"
Marleen Sleeuwits


Projectruimte
"Nothing to be done"
Mémé Bartels


18-01-14 t/m 23-02-2014
"Let us be cheerful"
Sarah Carlier


Projectruimte
"Belgische Herfst"
Jan Rosseel


09-11-13 t/m 22-12-13
"A Nation Outside A Nation"
Nadine Stijns


Projectruimte
"De weg naar de gouden berg"
Xiaoxiao Xu


07-09-13 t/m 03-11-13
"On the edge"
Andrew Phelps


Projectruimte
"The clever eyes"
Lana Mesic


14-06-13 t/m 07-07-13
Projectruimte
"Letters from Utopia"

Daan Paans

26-05-13 t/m 07-07-13
"a bunch of metaphysical connections"

17-03-13 t/m 12-05-13
"I.M. Dog, Star"
Alexandra Crouwers


14-04-13 t/m 12-05-13
Projectruimte
"Nature, a Deconstruction"
Rob Wetzer

27-01-13 t/m 24-02-13
"Screening Reality"
Pierre Derks


Projectruimte
"Travis' Encounter"
Thomas Kuijpers


12-01-13 t/m 20-01-13
Projectruimte
"A combination of"


2012

07-12-12 t/m 20-01-13
"Basibos"
Gijs Kast


28-09-12 t/m 04-11-12
"Superpositional"
Masood Kamandy


07-09-12 t/m 07-10-12
Projectruimte
"Schatgraven"
Peter de Krom

12-07-12 t/m 15-09-12
Zomertentoonstelling:
"Play, Collect, Construct, Fold and Display"


24-06-12 t/m 01-07-12
R.E.A.L.
(Graduationshow Masteropleiding Fotografie AKV | St. Joost Breda)


16-06-12 t/m 20-06-12
Textiel- en modeparcours

24-03-12 t/m 10-06-12
Groepsexpositie: "Somehow, somewhat in the middle of things"

24-03-12 t/m 10-06-12
Projectruimte
"Ruthy goes to church"
Julia Gunther


01-02-12 t/m 18-03-12
Groepsexpositie: Fotografie van de afgelopen 3 jaar

21-02-12 t/m 18-03-12
Projectruimte
"Working on infinity"
Daan Paans

2011

17-12-11
Karianne Bueno

17-12-11
Johan Gustavsson

05-11-11
Marleen Sleeuwits

03-09-11
Sander Reijgers

21-05-11
Ahmet Polat

16-04-11
Alexandra Crouwers

12-03-11
Sjoerd Knibbeler
Rob Wetzer


19-02-11
Pierre Derks


2010

03-12-10
Sarah Carlier


23-10-10
Nadine Stijns


04-09-10
Martyn F. Overweel /
Gijs Kast


04-06-10
Christian Kryl /
Isabella Rozendaal


23-04-10
Release Presentation
gluejeans Juxtapose


12-02-10
Krista van der Niet /
Natascha Libbert


2009

19-12-09
Alexandra Crouwers /
Johan Gustavsson


07-11-09
David Elshout /
Sander Reijgers


03-10-09
Isabella Rozendaal /
Indre Klimaite


25-09-09
Pierre Derks


29-08-09
Shop extension:
Henri van Nuenen


06-06-09
Sarah Carlier /
Sara Vrugt


02-05-09
Meimaand designmaand


14-03-09
Marsel Loermans /
Marleen Sleeuwits


24-01-09
Nadine Stijns /
Karin Mientjes


2008

17-04-08
Pre-Accelerator 
     

 

   
     
 
  Copyright (C) 2017 Liefhertje en De Grote Witte Reus Den Haag / All rights reserved / Disclaimer
Thanks to: Europese Unie, Gemeente Den Haag, Stroom Den Haag, Hofstad Hosting
  Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaaktmet steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.