nieuws
kunstenaars
tentoonstellingen
activiteiten
beurzen
informatie
LhGWR
Stationsweg 137
2515 BM Den Haag
070 3886585

info@lhgwr.com

 Nieuwe openingstijden
Do - Za 12.00 - 18.00 uur
Alleen geopend tijdens tentoonstellingen
 
 
 
     

 
     
 


lijn

I.M. Dog, Star
Alexandra Crouwers


Opening Zondag 17 maart 2013 van 15:00 - 19:00 uur
Openingsperformance
Perte Totale Operations
Tentoonstelling
 t/m 12 mei 2013
Let op
LhGWR is gesloten van 26 tot en met 31 maart
English below

lijn


ZT, loop 3'30", hd 1080i, staand, kleur/(geen geluid), 3 stills, 2013

lijn

De laatste jaren verschuift de nadruk binnen de werken van Alexandra Crouwers van grootschalige (wand-)tekeningen waarin animatie een rol speelt, naar video. In haar nieuwste werk komen 3D-animatie, video-compositing en special effects samen als uitbreiding op Crouwers’ veelgelaagde werk. Die gelaagdheid zit niet alleen in de veelal duistere referenties naar archaïsche visuele symboliek, cinema, obscure samenzweringen en apocalyptische mythes, maar ook in de verwijzingen naar het werken in een virtuele omgeving - het digitale atelier dat de computer is - en de expliciet pre-modernistische verschijningsvorm van de werken. Dat zorgt voor een merkwaardig contrast tussen het gebruik van high-tech media en een instinctieve assemblage van onderwerpen en vaak terugkerende elementen en objecten. 

Crouwers presenteert in deze tentoonstelling een vijf schermen tellende video-installatie, enkele prints en een publicatie met een kort verhaal, die zij ter gelegenheid van de tentoonstelling in een kleine oplage heeft gemaakt.

Tijdens de opening zal een performance worden verzorgd door Perte Totale Operations, een vloeibaar collectief rond dichter Antoine Boute. De crew bestaat normaliter uit een wisselende samenstelling van muzikanten, eventuele gasten en Alexandra Crouwers (als vj). Deze keer zullen Mauro Pawlowski en JP de Gheest hem flankeren. 

lijnlijn

Over I.M. Dog, Star 

De titel ‘I.M. Dog, Star’ verwijst naar de ster Sirius, die een symboliek met zich meedraagt in onder meer de oud-Egyptische mythologie en de zogenaamde ‘Illuminati’. ‘I.M.’ kan gelezen worden als ‘ik ben’. 

De vijf projecties laten soms een interieur, soms ook niets anders zien dan een kader. De beelden lijken wat te ‘zwalken’, alsof ze geen vaste vloer onder zich hebben. Die luchtledigheid lijkt hier en daar te worden benadrukt door het gebruik van chroma-key blauwe vlakken – waar door een raam een uitzicht zou worden verwacht is niets te zien behalve dit blauw. 

Op een ander vlak zijn de beelden als diorama’s te beschouwen; de werken doen denken aan spookhuizen en wekken de indruk dat er verschillende ‘realiteiten’, universums of punten in de tijd door elkaar heen vloeien. Het vloeibare en onvaste karakter van het expliciet pre-modernistische beeld staat in hard contrast tot de solide techniek die erachter zit.

lijn


The Atelier, 2013, inkjet op mat papier, 70 x 100 cm, in zwarte lijst met glas, oplage 5

lijn

Over Alexandra Crouwers

Crouwers studeerde in 2001 af aan het Sandberg Instituut en volgde in 2004 en 2005 een tweede masterstudie, Filmwetenschappen & Beeldcultuur aan de Universiteit van Antwerpen. In de afgelopen tien jaar heeft zij een indrukwekkend cv opgebouwd waarop tentoonstellingen, screenings en publicaties prijken die op verschillende continenten plaats vonden. Zo exposeerde zij in Nederland, België, de Verenigde Staten, Polen en Groot-Brittannië en werden haar videowerken vertoond in Duitsland, Zweden, Australië, IJsland en China. In 2009 was ze drie maanden artist in residence bij RAID Projects in Los Angeles. Daarnaast schrijft zij voor het Belgische kunsttijdschrift hART en cureerde zij enkele groepstentoonstellingen in Antwerpen. Met veel succes maakte zij in 2010 een installatie in het S.M.A.K. in Gent voor de tentoonstelling 'Hareng Saur: Ensor en de hedendaagse kunst'. Sindsdien presenteerde zij verschillende installaties die terug zijn te vinden op het web via de volgende links:Perte Totale Operations, Le Fresnoy, Tourcoing (Fr), 'Visions Fugitives', 'The Cover Mountain', Isis Arts 'On The Precipe' (een rondreizend video-installatie programma voor de zomer van 2013, gecureerd door Kelly Richardson).

lijn


Perte Totale Operations (Beeld: Mark Hens)

lijn

Over Perte Totale Operations

Antoine Boute is een Belgische schrijver, performer en filosoof. Hij verkent de grenzen tussen lichaam, taal en stem door verschillende middelen en media : experimentele romans, poëtische teksten, essays, klankperformances in het Frans en in het Nederlands, conferenties, grafische poëzie, films, performances op het internet, collectieve geschriften met zijn kinderen, de organisatie van BRUL-avonden en van een nachtelijk festival in een bos (Boslawaai), en werkt samen met muzikanten, schrijvers, tekenaars, kinderen, daklozen en leerlingen. Boute reist af naar Den Haag met in het gezelschap van Mauro Pawlowski en JP de Gheest. Pawlowski is werkzaam als gitarist van de Belgische groep dEUS en een onstuitbare reeks andere projecten, waaronder Mauro & The Grooms, Gruppo Pawlowski, Otot en Somnabula. Jean Philippe De Gheest is drummer (Mark Lanegan, Creature with the Atom Brain).

lijn


I.M. Dog, Star
Alexandra Crouwers


Opening Sunday 17th of March 2013 from 15:00 - 19:00 hrs.
Openingsperformance
by Perte Totale Operations
Exhibition
until 12th of May 2013
Attention
LhGWR will be closed from 26 - 31 March
English

lijn


ZT, loop 3'30", hd 1080i, staand, kleur/(geen geluid), 3 stills, 2013

lijn

In recent years the emphasis within the works of Alexandra Crouwers shifted from large scale (mural) drawings in which animations were often integrated, to video. In her latest work 3D animation, video compositing and special effects merge into an extension of Crouwers' multi-layered work.

This multilayered aspect emerges in the numerous links to archaic symbolism, cinema, obscure conspiracies and apocalyptic myths, but also in the references to working in a virtual environment in which the computer is percieved as a digital studio. It creates a remarkable contrast between an instinctive assembly of topics and the use of high-tech media.

Crouwers will present a five screen video installation, five prints and a publication with a short story, which is produced in a limited edition in addition to the exhibition.

During the opening Perte Totale Operations, a fluid collective revolving around poet Antoine Boute, will perform. The crew consists out of an interchanging constellation of musicians, guests and a vj (Alexandra Crouwers). For this occasion Mauro Pawlowski and JP de Gheest will flank Boute.

lijnlijn

About I.M. Dog, Star 

The title 'I.M. Dog Star 'refers to the star Sirius, which can be linked to the inherent symbolism of the ancient Egyptian mythology and the so-called 'Illuminati '. 'I. M.' can of course be read as 'I am'.


The five projections sometimes show an interior, and sometimes nothing but a framework. The images seem to be "drifting" as if they were lacking solid ground. This vacuum is emphasized by the use of chroma-key blue areas – in places where the spectator should expect a view through a window, only a blue emptyness is shown.

On another level, the images can be percieved as dioramas or haunted houses and suggest those derive from different 'realities', universes or points in time, that seem to be merging into eachother. The fluid and unsteady nature of the explicitly pre-modernistic images contrasts the solid computer engineering behind it.

lijn


The Atelier, 2013, inkjet op mat papier, 70 x 100 cm, in zwarte lijst met glas, oplage 5

lijn

About Crouwers

Crouwers graduated in 2001 at the Sandberg Institute and studied Film & Visual Culture Studies at the University of Antwerp. In the past ten years she has built up an impressive resume with exhibitions, screenings and publications that occurred on different continents. She exhibited in the Netherlands, Belgium, the United States, Poland and Great Britain and her video works were screened in Germany, Sweden, Australia, Iceland and China. In 2009 she was an artist in residence at RAID Projects in Los Angeles. In addition to her visual works, she writes for Belgian art magazine hART and curated several exhibitions in Antwerp. With great success she showed an installation in 2010 at the S.M.A.K. in Ghent for the exhibition 'Hareng Saur: Ensor and contemporary art’. Since then she presented several installations that can be found on the web through the following links: Perte Totale Operations, Le Fresnoy, Tourcoing (Fr), 'Visions Fugitives', 'The Cover Mountain', Isis Arts 'On The Precipe' (a traveling video installation program for the summer of 2013, curated by Kelly Richardson).

lijn


Perte Totale Operations (Beeld: Mark Hens)

lijn

About Perte Totale Operations

Perte Totale Operationsis a fluid collective, revolving around poet Antoine Boute. The crew consists out of an interchanging constellation of musicians, amongst which Mauro Pawlowski, Jean Delacoste, JP de Gheest and guests – and a vj: visual artist Alexandra Crouwers.

Antoine Boute is a Belgian writer, performer and philosopher. He explores the boundaries between body, language and voice, by use of a variety of means and media: experimental novels, poetic texts, essays, sound-performances in French and Dutch, conferences, graphic poetry, film, internet performances, collective writings with his children, the organisation of BRUL-evenings and a nocturnal festival in a forest (Boslawaai), and collaborates with musicians, writers, artists, children, homeless people and students. Boute will travel to The Hague with Mauro Pawlowski (guitarist of Belgian band dEUS, and a range of other projects, like Mauro & The Grooms, Gruppo Pawlowski, Otot and Somnabula) and JP de Gheest (Mark Lanegan, Creature with the Atom Brain).

lijn


 
     
 
     
  Om de paar weken vindt er een nieuwe tentoonstelling plaats bij LhGWR.


10-06-17 t/m 19-08-17
Main space
"Lost_Horizon .backup"
Alexandra Crouwers


Souterrain
"Pliable"
GroepstentoonstellingArchief

16-09-17 t/m 04-11-17
Main space + souterrain
"POST BODY / NATURE"
Taisuke Koyama + Takashi Kawashima


22-04-17 t/m 27-05-17
Main space + souterrain:
"Travelling past matter
"
Sjoerd Knibbeler


18-02-17 t/m 08-04-17
Main space
"Only Jesus Saves"
Sarah Carlier


Souterrain
"Fireflies Ain't Here Anymore"
Aram Tanis


10-12-16 t/m 26-01-17
Main space
2016 days of awesome photo books


Souterrain
Vincent van Baar
"My name in 100 colophons"

Viewing room
FLIP Photobook Award


30-09-16 t/m 12-11-16
Main space
"All That Hoopla"
Clare Strand


Souterrain
"Jungle Paintings"
Sara-Lena Maierhofer


30-04-16 t/m 02-07-16
Main space
"Paradigma II"
Thomas Kuijpers


05-03-16 t/m 23-04-16
Main space
"Safe Distance"
Rune Peitersen


Souterrain
"Perpetual Moment of Pause"
Tine Guns


15-01-15 t/m 27-02-16
Main space
"Rhinoceros"
Daan Paans


Souterrain
"Incomplete from A to Z"
Charlotte Lybeer


07-11-15 t/m 19-12-15
Main space + souterrain
"Dear Kublai Khan"
Lana Mesic


05-09-15 t/m 31-10-15
Main space + souterrain
"Jan Mayen"
Cristina de Middel


20-06-15 t/m 22-08-15
Main space + souterrain
"Mind your step"
Pierre Derks


18-04-15 t/m 06-06-15
Main space + souterrain
6 (Six years of LhGWR)

21-02-15 t/m 03-04-15
"inertia"
Alexandra Crouwers


Projectruimte
Salv0 Nr. 6


08-11-14 t/m 17-01-2015
"Digging up clouds"
Sjoerd Knibbeler


Projectruimte
"Marines"
Lucian Wester


06-09-14 t/m 01-11-14
"Doug's cabin"
Karianne Bueno


28-06-14 t/m 30-08-14
"Entre entree"
Stephan Keppel


25-05-14 t/m 21-06-14
"Now will not be with us forever"
Maurice van Es


01-03-14 t/m 06-04-2014
"Transparency of appearance"
Marleen Sleeuwits


Projectruimte
"Nothing to be done"
Mémé Bartels


18-01-14 t/m 23-02-2014
"Let us be cheerful"
Sarah Carlier


Projectruimte
"Belgische Herfst"
Jan Rosseel


09-11-13 t/m 22-12-13
"A Nation Outside A Nation"
Nadine Stijns


Projectruimte
"De weg naar de gouden berg"
Xiaoxiao Xu


07-09-13 t/m 03-11-13
"On the edge"
Andrew Phelps


Projectruimte
"The clever eyes"
Lana Mesic


14-06-13 t/m 07-07-13
Projectruimte
"Letters from Utopia"

Daan Paans

26-05-13 t/m 07-07-13
"a bunch of metaphysical connections"

17-03-13 t/m 12-05-13
"I.M. Dog, Star"
Alexandra Crouwers


14-04-13 t/m 12-05-13
Projectruimte
"Nature, a Deconstruction"
Rob Wetzer

27-01-13 t/m 24-02-13
"Screening Reality"
Pierre Derks


Projectruimte
"Travis' Encounter"
Thomas Kuijpers


12-01-13 t/m 20-01-13
Projectruimte
"A combination of"


2012

07-12-12 t/m 20-01-13
"Basibos"
Gijs Kast


28-09-12 t/m 04-11-12
"Superpositional"
Masood Kamandy


07-09-12 t/m 07-10-12
Projectruimte
"Schatgraven"
Peter de Krom

12-07-12 t/m 15-09-12
Zomertentoonstelling:
"Play, Collect, Construct, Fold and Display"


24-06-12 t/m 01-07-12
R.E.A.L.
(Graduationshow Masteropleiding Fotografie AKV | St. Joost Breda)


16-06-12 t/m 20-06-12
Textiel- en modeparcours

24-03-12 t/m 10-06-12
Groepsexpositie: "Somehow, somewhat in the middle of things"

24-03-12 t/m 10-06-12
Projectruimte
"Ruthy goes to church"
Julia Gunther


01-02-12 t/m 18-03-12
Groepsexpositie: Fotografie van de afgelopen 3 jaar

21-02-12 t/m 18-03-12
Projectruimte
"Working on infinity"
Daan Paans

2011

17-12-11
Karianne Bueno

17-12-11
Johan Gustavsson

05-11-11
Marleen Sleeuwits

03-09-11
Sander Reijgers

21-05-11
Ahmet Polat

16-04-11
Alexandra Crouwers

12-03-11
Sjoerd Knibbeler
Rob Wetzer


19-02-11
Pierre Derks


2010

03-12-10
Sarah Carlier


23-10-10
Nadine Stijns


04-09-10
Martyn F. Overweel /
Gijs Kast


04-06-10
Christian Kryl /
Isabella Rozendaal


23-04-10
Release Presentation
gluejeans Juxtapose


12-02-10
Krista van der Niet /
Natascha Libbert


2009

19-12-09
Alexandra Crouwers /
Johan Gustavsson


07-11-09
David Elshout /
Sander Reijgers


03-10-09
Isabella Rozendaal /
Indre Klimaite


25-09-09
Pierre Derks


29-08-09
Shop extension:
Henri van Nuenen


06-06-09
Sarah Carlier /
Sara Vrugt


02-05-09
Meimaand designmaand


14-03-09
Marsel Loermans /
Marleen Sleeuwits


24-01-09
Nadine Stijns /
Karin Mientjes


2008

17-04-08
Pre-Accelerator 
     

 

   
     
 
  Copyright (C) 2017 Liefhertje en De Grote Witte Reus Den Haag / All rights reserved / Disclaimer
Thanks to: Europese Unie, Gemeente Den Haag, Stroom Den Haag, Hofstad Hosting
  Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaaktmet steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.