nieuws
kunstenaars
tentoonstellingen
activiteiten
beurzen
informatie
LhGWR
Stationsweg 137
2515 BM Den Haag
070 3886585

info@lhgwr.com

 Nieuwe openingstijden
Do - Za 12.00 - 18.00 uur
Alleen geopend tijdens tentoonstellingen
 
 
 
     

 
     
 


lijn

'Somehow, somewhat in the middle of things'

Mary Sibande
Newsha Tavakolian
Larissa Sansour
Waheeda Malullah
Pinar & Viola
Iris Vetter
Julia Gunther (P)

Opening zaterdag 24 maart  |  16:00 - 19:00 uur
Expositie t/m 10 juni 2012
English belowlijn

LhGWR heeft met curator Hester Keijser (Empty Quarter Gallery, Dubai) een groepstentoonstelling samengesteld met een bijzondere internationale line-up.
Centraal in de tentoonstelling staan de universele zoektocht naar identiteit en de strijd om een positie binnen de maatschappij. Dit wordt belicht vanuit zowel een niet-westers als een westers perspectief waarbij de kwaliteiten van beeldtaal een opmerkelijke rol innemen. Vertrekpunt is het werk van Mary Sibande (ZAf) en Julia Gunther (DE) die beiden op geheel eigen wijze de rol van de zwarte vrouw in Zuid-Afrika in beeld hebben gebracht. Van daaruit is door middel van associatie een tentoonstelling ontstaan waarbij werken van zeven verschillende kunstenaars enerzijds een dialoog aangaan en anderzijds een visueel Esperanto lijken te spreken.

lijnMary Sibande

Mary Sibande (1982, ZAf) staat internationaal bekend om haar heldere installaties, sculpturen en fotografische werken waarin de rol van de Zuid-Afrikaanse zwarte vrouw in een postkoloniaal tijdsgewricht onder de loep wordt genomen. Ze trekt dit in haar werk verder door naar een onderzoek dat zich richt op de machtspositie en het zelfbeeld van vrouwen en naar de dialoog over het ideale vrouwbeeld zoals dat vandaag de dag wordt voorgespiegeld door de media en de massa. Sibande rommelt met de historie door in haar beelden vrouwen te plaatsen op plekken en momenten in de historie waar ze nooit zijn geweest. Ze eigent veldslagen toe door zich te portretteren in poses van klassieke ruiterstandbeelden en vervaagt de historie met groteske installaties. Doordat ze gekleed is in kapitale Victoriaanse jurken die over gaan in kenmerkende werksterkledij is het klassenverschil plotseling verdwenen.

Het werk van Sibande werd internationaal bekend in 2010 toen tijdens het wereldkampioenschap voetbal in Zuid-Afrika in de openbare ruimte gigantische foto’s werden geplaatst door heel Johannesburg. Tientallen meters hoge werken werden geafficheerd in de stad waardoor haar werk in één klap bekend werd.
Afgelopen jaar waren nieuwe werken te zien op de Biënnale van Venetië waar Zuid-Afrika voor het eerst aan mee deed.

lijnNewsha Tavakolian

Autodidact fotograaf Newsha Tavakolian (1981, IR) begon al op zestienjarige leeftijd te werken voor de Iraanse pers. Eerst werkte ze voor het vrouwendagblad Zan en later voor negen andere hervormingsgezinde dagbladen, die in de loop der tijd allemaal verboden zijn. Op haar eenentwintigste begon ze te werken op internationaal niveau en maakte fotografische verslagen van oorlogen en natuurrampen en sociale documentaire verhalen in Irak, Libanon, Syrië, Saoedi-Arabië, Pakistan en Jemen. Tavakolian is echter vooral bekend geworden met haar werken waarin zij haar aandacht richt op de rol van vrouwen binnen de islamitische cultuur. Haar huidige werk laveert tussen documentaire fotografie en kunst.

Tavakolian's werk is gepubliceerd door internationale tijdschriften en kranten, zoals Time Magazine, Newsweek, Stern, Le Figaro, Colors, New York Times Magazine, Der Spiegel, Le Monde, NRC Handelsblad en National Geographic. In de afgelopen jaren presenteerde zij over de hele wereld haar autonome werk. Zo exposeerde ze op verschillende aansprekende plekken in Spanje, Noorwegen, Duitsland, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en India.

lijnLarissa Sansour

Larissa Sansour (1973) werd geboren in Jeruzalem als dochter van een Russische moeder en een Palestijnse vader. Door de eerste intifada verhuisde het gezin naar Londen waar ze beeldende kunst ging studeerden. Later vervolgde zij haar studie in Kopenhagen en New York. Ze gebruikt uiteenlopende media als video, fotografie, documentaire, boekvorm en het internet. Kenmerkend in haar werk is dat ze zich laat onderdompelen in de actuele politieke dialoog waarin de complexiteit van het leven in Palestina en het Midden-Oosten een rode draad vormen. Ondanks de ernst van het onderwerp maakt ze gebruik van de visuele beeldtaal van film- en popcultuur en worden haar werken vaak aangeboden in een vorm die we kennen uit de entertainmentindustrie. Het werk zit vol humor, dat lijkt te botsten met de ernst die verwacht wordt van werken die commentaar geven op deze regio, en refereert met een bijzondere lichtvoetigheid aan spaghettiwesterns, horrors en science-fiction films. Hierdoor is ze in staat parallelle universa te creëren waarin zij de ingewikkelde politiek en sociale kwesties van het Midden-Oosten aan fictieve waardensystemen kan onderwerpen.

Sansour's werk wordt wereldwijd gepresenteerd in galeries, musea, filmfestivals en kunstpublicaties. Recentelijk stelde zij haar werk tentoon in solo’s in Cultuurhuis (Stockholm), Galerie La BANK (Parijs), DEPO (Istanbul) en Jack the Pelican (New York). Ze nam deel aan de biënnales in Istanbul, Busan en Liverpool en haar werk verscheen op de derde Guangzhou Triënnale (China), LOOP in Seoul (Zuid-Korea), Institut du Monde Arabe in Parijs (Frankrijk) en PhotoCairo4 (Egypte). Haar korte film A Space Exodus, die bij LhGWR wordt vertoond, werd genomineerd in de categorie Beste Korte Film op het Dubai International Film Festival.

lijnWaheeda Malullah

Kunstenaar en grafisch ontwerper Waheeda Malullah (1978, BH) onderzoekt in haar videowerken, foto's, installaties en performances de rollen die Islamitische vrouwen vervullen binnen de maatschappij. Ze richt zich vooral op de manier waarop zij omgaan met de mechanismen en regelgeving omtrent hun vrouw-zijn. Malullah's beeldtaal is minimalistisch en poëtisch wat doorgaans wordt vermengd met zeer veel spielerei en een gezonde dosis humor. In haar recente werken houdt ze zich met name bezig met korte verhaallijnen die in een beeldenreeks worden verteld. De verhalen worden visueel helder opgetekend in een enkele gebeurtenis, maar roepen tegelijkertijd flinke discussies op.

Waheeda nam deel aan de biënnale van Sharjah, exposeerde in binnen en buitenland en was artist in residence in Londen en Cairo. In 2009 won ze een Golden Pyramid Prize tijdens de eerste editie van The International Media Art Forum for Youth dat plaats vond in het Cairo Opera House. Momenteel is ze als grafisch ontwerper verbonden aan de universiteit van Bahrein.

lijnPinar & Viola

Ontwerpduo Pinar & Viola bestaat uit ontwerpers Pinar Demirdag (TR/CA) en Viola Renate (NL), die zichzelf kenmerken als Estatic Surface Designers. Ze creëren hypergedetailleerde prints, die voortkomen uit een zelfopgelegde scan en print werkmethodiek. Ze scannen de hedendaagse beeldcultuur en verwerken dit tot extatische prints. Dit resulteert in digitale collages die tot de rand zijn gevuld; het zijn mash-ups van kolossale gebaren, complexe details en overdadige decoraties. Door de elementen aan te passen, samen te voegen en te deformeren willen zij conventionele composities ondermijnen en een nieuwe radicale vorm van grafisch ontwerp bepleiten.

Elk jaar presenteert het duo een Ecstatic Surface Collection, vergelijkbaar met haute couture in de mode, maar dan voor grafische vormgeving. Bij LhGWR presenteren zij de collectie van 2012.

lijn

 

Iris Vetter

Iris Vetter (1976, NL) verbleef in 2010 vier maanden in Johannesburg en Soweto voor een artist in residency die mogelijk werd gemaakt door het Fonds BKVB. Vetter maakte diverse fotoseries over het dagelijks leven in Zuid Afrika en richtte zich met name op de strijd van de sociale onderklasse om zich staande te houden in een zeer harde maatschappij. Dit deed ze met name door portretten te maken van vrouwen die het huiselijk geweld ontvluchtten en hun leven opnieuw proberen op te bouwen vanuit een opvanghuis. Ook maakte zij een serie waarin de letterlijke vechtlust direct in beeld is gebracht; The Hillbrow Boxers, over een boksschool in Johannesburg. In de tentoonstelling worden twee portretten gepresenteerd van een voormalig bokskampioene van Zuid-Afrika.
 
Julia Gunther

In de projectruimte van LhGWR wordt een documentaire serie van Julia Gunther (1979, DE) gepresenteerd, die zij in 2011 in Kaapstad, Zuid-Afrika maakte. De serie is een portret van Ruth Jones, bewoonster van één van de meest roemruchte wijken van Kaapstad, Manenberg, waar drugshandel en bendegerelateerde criminaliteit aan de orde van de dag zijn. Iedere zondagochtend vallen de ondraaglijke bagage uit haar verleden en de harde werkelijkheid van haar schouders wanneer zij zich inzet voor het muziekkorps van de kerk. 
Lees verder >>>

lijn

Dank aan: Hester Keijser / The Empty Quarter Gallery

lijn

'Somehow, somewhat in the middle of things'

Mary Sibande
Newsha Tavakolian
Larissa Sansour
Waheeda Malullah
Pinar & Viola
Iris Vetter
Julia Gunther (P)

Opening  Saturday 24th of March  |  16:00 - 19:00 hrs.
Exhibition  until the 10th of June
English

lijn

Curated in collaboration with Hester Keijser (Empty Quarter Gallery, Dubai), LhGWR presents a group exhibition with a remarkable international line-up, pairing work from both a non-Western and a Western background. At the heart of the exhibit lie a shared search for identity and the struggle for a place within society, challenging the boundaries that politics or social conventions has set. Point of departure has been the work of Mary Sibande (ZA) and Julia Gunther (DE), who both bring the role of black women in South Africa into view. Based on association, the line-up for the exhibition expanded to seven artists from a generation that has grown up to navigate with ease in a world gone global, hybrid, fragmented, and open to re-appropriation.

lijnMary Sibande

Mary Sibande (1982, ZA) is internationally known for her installations, sculptures and photographic works in which the role of South African black woman in a post-colonial era is taken under a microscope. In her work she investigates the social position and self-esteem of women and she dialogues on the ideal female image as is deluded by the media and the masses nowadays.
Sibande messes with history by placing women in moments in history where they never were. She appropriates battles and rearranges history by portraying herself in poses like classical equestrian statues and making this into grotesque installations. She dresses herself in extravagant Victorian masterpieces made of fabrics used for the distinctive clothing of female workers. By doing so the class difference suddenly disappears.

The work of Sibande became internationally known in 2010 during the World Cup Soccer in South Africa. Giant photos were posted in public space throughout Johannesburg. Tens of meters high works were placed in the city making her work known at a stroke. In 2011 her work was displayed during the first South-African presence on the Venice Biennale.


lijnNewsha Tavakolian

Self-taught photographer, Newsha Tavakolian (1981, IR) began working as professional photographer in Iranian press at the age of sixteen. She started at the women's daily newspaper Zan, and later worked for other nine reformist dailies, all since banned. At twenty-one she began working internationally, covering wars, natural disasters and social documentary stories in Iraq, Lebanon, Syria, Saudi Arabia, Pakistan and Yemen.
International magazines and newspapers such as in Time Magazine, Newsweek, Stern, Le Figaro, Colors, New York Times Magazine, Der Spiegel, Le Monde, NRC Handelsblad and National Geographic have published her works. Tavakolian is particularly known for focusing on women's issues. Her current works section between documentary photography and art.


lijnLarissa Sansour

Born in Jerusalem, Larissa Sansour (1973) studied Fine Art in Copenhagen, London and New York. Her work is interdisciplinary, immersed in the current political dialogue and utilises video art, photography, experimental documentary, the book form and the Internet. Sansour borrows heavily from the language of film and pop culture. By approximating the nature, reality and complexity of life in Palestine and the Middle East to visual forms normally associated with entertainment and televised pastime, her grandiose and often humorous schemes clash with the gravity expected from works commenting on the region. References and details ranging from sci-fi and spaghetti westerns to horror films converge with Middle East politics and social issues to create intricate parallel universes in which a new value system can be decoded.

Sansour's work features in galleries, museums, film festivals and art publications worldwide. Recent solo shows include exhibitions at Kulturhuset in Stockholm, Galerie La B.A.N.K in Paris, DEPO in Istanbul and Jack the Pelican in New York. She has participated in the biennials in Istanbul, Busan and Liverpool. Her work has appeared at the Third Guangzhou Triennial in China, LOOP in Seoul, South Korea, Institut du Monde Arabe in Paris and PhotoCairo4 in Egypt. Among the exhibitions of 2011 are LIVING at Louisiana Museum of Contemporary Art in Denmark and the Incheon Women Artists' Biennial in South Korea.

lijnWaheeda Malullah

In her videos, photographs, installations and performances artist and graphic designer Waheeda Malullah (1978, BH) explores the roles women play within Islamic society. She focuses on the ways they deal with the mechanisms and regulations that govern their womanhood. Malullahs imagery is minimalist and poetic mixed with play and humor. Her most recent work concern short stories that are told in an image sequences. Despite the stories are recorded in a single event they call upon major discussions.

Malullah participated in the Sharjah Biennale, exhibited in Bahrain and abroad and was artist in residence in London and Cairo. In 2009 she won a Golden Pyramid Prize during the first edition of The International Media Art Forum for Youth held in the Cairo Opera House. Currently she works as a graphic designer at the University of Bahrain.


lijnPinar & Viola

Pinar Demirdag (TR/CA) and Viola Renate (NL) form an independent designer studio, Pinar & Viola, that features itself as Estatic Surface Designers. They create hyper detailed prints that stem from a self-imposed scan and print working methodology. They scan the contemporary visual culture and process it into ecstatic prints. This results in digital collages filled to the brim; mash-ups of colossal gestures, hyper intricate details and lavish decorations. By transposing, fusing and altering its elements they undermine conventional compositions and advocate a new radical form of graphic design.

Every year, the duo presents a new Ecstatic Surface Collection, similar to the haute couture in fashion, but for graphic design. In LhGWR they present the collection in 2012.


lijn

 

Iris Vetter

In 2010 Iris Vetter (1976, NL) spent four months in Johannesburg and Soweto as artist in residence made possible by Fonds BKVB. Vetter made several photo series about daily life in South Africa and focused in particular on the struggle of the social underclass in order to survive in this harsh society.
She made an intreguing portret of women who fled from domestic violence to a shelter. Boxed in small rooms they try to rebuild their lives. Vetter also made a series in which the fighting spirit is revealed literally;  The Hillbrow Boxers, about boxing gym in Johannesburg. In the exhibition two portraits of a former boxing champion of South Africa are presented.

 
Julia Gunther

In LhGWR’s project space Julia Gunther (1979, Berlin) presents a documentary series made in Cape Town, South Africa in 2011. It’s a portrait of Ruth Jones, resident of Manenberg, one of Capetown's most notorious areas, where drug trafficking and gang-related crime are business as usual. Every Sunday the unbearable past and harsh reality fall from her shoulders when she dedicates herself to the church’s marching band.

Read more >>>

lijn

Thanks to: Hester Keijser / The Empty Quarter Gallery

lijn
 
     
 
     
  Om de paar weken vindt er een nieuwe tentoonstelling plaats bij LhGWR.


10-06-17 t/m 19-08-17
Main space
"Lost_Horizon .backup"
Alexandra Crouwers


Souterrain
"Pliable"
GroepstentoonstellingArchief

16-09-17 t/m 04-11-17
Main space + souterrain
"POST BODY / NATURE"
Taisuke Koyama + Takashi Kawashima


22-04-17 t/m 27-05-17
Main space + souterrain:
"Travelling past matter
"
Sjoerd Knibbeler


18-02-17 t/m 08-04-17
Main space
"Only Jesus Saves"
Sarah Carlier


Souterrain
"Fireflies Ain't Here Anymore"
Aram Tanis


10-12-16 t/m 26-01-17
Main space
2016 days of awesome photo books


Souterrain
Vincent van Baar
"My name in 100 colophons"

Viewing room
FLIP Photobook Award


30-09-16 t/m 12-11-16
Main space
"All That Hoopla"
Clare Strand


Souterrain
"Jungle Paintings"
Sara-Lena Maierhofer


30-04-16 t/m 02-07-16
Main space
"Paradigma II"
Thomas Kuijpers


05-03-16 t/m 23-04-16
Main space
"Safe Distance"
Rune Peitersen


Souterrain
"Perpetual Moment of Pause"
Tine Guns


15-01-15 t/m 27-02-16
Main space
"Rhinoceros"
Daan Paans


Souterrain
"Incomplete from A to Z"
Charlotte Lybeer


07-11-15 t/m 19-12-15
Main space + souterrain
"Dear Kublai Khan"
Lana Mesic


05-09-15 t/m 31-10-15
Main space + souterrain
"Jan Mayen"
Cristina de Middel


20-06-15 t/m 22-08-15
Main space + souterrain
"Mind your step"
Pierre Derks


18-04-15 t/m 06-06-15
Main space + souterrain
6 (Six years of LhGWR)

21-02-15 t/m 03-04-15
"inertia"
Alexandra Crouwers


Projectruimte
Salv0 Nr. 6


08-11-14 t/m 17-01-2015
"Digging up clouds"
Sjoerd Knibbeler


Projectruimte
"Marines"
Lucian Wester


06-09-14 t/m 01-11-14
"Doug's cabin"
Karianne Bueno


28-06-14 t/m 30-08-14
"Entre entree"
Stephan Keppel


25-05-14 t/m 21-06-14
"Now will not be with us forever"
Maurice van Es


01-03-14 t/m 06-04-2014
"Transparency of appearance"
Marleen Sleeuwits


Projectruimte
"Nothing to be done"
Mémé Bartels


18-01-14 t/m 23-02-2014
"Let us be cheerful"
Sarah Carlier


Projectruimte
"Belgische Herfst"
Jan Rosseel


09-11-13 t/m 22-12-13
"A Nation Outside A Nation"
Nadine Stijns


Projectruimte
"De weg naar de gouden berg"
Xiaoxiao Xu


07-09-13 t/m 03-11-13
"On the edge"
Andrew Phelps


Projectruimte
"The clever eyes"
Lana Mesic


14-06-13 t/m 07-07-13
Projectruimte
"Letters from Utopia"

Daan Paans

26-05-13 t/m 07-07-13
"a bunch of metaphysical connections"

17-03-13 t/m 12-05-13
"I.M. Dog, Star"
Alexandra Crouwers


14-04-13 t/m 12-05-13
Projectruimte
"Nature, a Deconstruction"
Rob Wetzer

27-01-13 t/m 24-02-13
"Screening Reality"
Pierre Derks


Projectruimte
"Travis' Encounter"
Thomas Kuijpers


12-01-13 t/m 20-01-13
Projectruimte
"A combination of"


2012

07-12-12 t/m 20-01-13
"Basibos"
Gijs Kast


28-09-12 t/m 04-11-12
"Superpositional"
Masood Kamandy


07-09-12 t/m 07-10-12
Projectruimte
"Schatgraven"
Peter de Krom

12-07-12 t/m 15-09-12
Zomertentoonstelling:
"Play, Collect, Construct, Fold and Display"


24-06-12 t/m 01-07-12
R.E.A.L.
(Graduationshow Masteropleiding Fotografie AKV | St. Joost Breda)


16-06-12 t/m 20-06-12
Textiel- en modeparcours

24-03-12 t/m 10-06-12
Groepsexpositie: "Somehow, somewhat in the middle of things"

24-03-12 t/m 10-06-12
Projectruimte
"Ruthy goes to church"
Julia Gunther


01-02-12 t/m 18-03-12
Groepsexpositie: Fotografie van de afgelopen 3 jaar

21-02-12 t/m 18-03-12
Projectruimte
"Working on infinity"
Daan Paans

2011

17-12-11
Karianne Bueno

17-12-11
Johan Gustavsson

05-11-11
Marleen Sleeuwits

03-09-11
Sander Reijgers

21-05-11
Ahmet Polat

16-04-11
Alexandra Crouwers

12-03-11
Sjoerd Knibbeler
Rob Wetzer


19-02-11
Pierre Derks


2010

03-12-10
Sarah Carlier


23-10-10
Nadine Stijns


04-09-10
Martyn F. Overweel /
Gijs Kast


04-06-10
Christian Kryl /
Isabella Rozendaal


23-04-10
Release Presentation
gluejeans Juxtapose


12-02-10
Krista van der Niet /
Natascha Libbert


2009

19-12-09
Alexandra Crouwers /
Johan Gustavsson


07-11-09
David Elshout /
Sander Reijgers


03-10-09
Isabella Rozendaal /
Indre Klimaite


25-09-09
Pierre Derks


29-08-09
Shop extension:
Henri van Nuenen


06-06-09
Sarah Carlier /
Sara Vrugt


02-05-09
Meimaand designmaand


14-03-09
Marsel Loermans /
Marleen Sleeuwits


24-01-09
Nadine Stijns /
Karin Mientjes


2008

17-04-08
Pre-Accelerator 
     

 

   
     
 
  Copyright (C) 2017 Liefhertje en De Grote Witte Reus Den Haag / All rights reserved / Disclaimer
Thanks to: Europese Unie, Gemeente Den Haag, Stroom Den Haag, Hofstad Hosting
  Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaaktmet steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.